SAFF

Proglas 55 saudijskih učenjaka o ruskoj agresiji na Siriju: Ovo je rat protiv islama

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hvala Allahu Koji poražava silnike i Koji ponižava i uništava zemaljske kraljeve i tirane. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., kojega je Allah poslao sa Uputom i istinskom vjerom da je uzdigne iznad drugih vjera, makar to bilo krivo nevjernicima. A zatim:

Nakon gotovo pet godina neograničene političke i vojne pomoći zločinačkom nusajriskom režimu u Siriji, Rusija se, evo, odlučila na direktnu vojnu intervenciju kako bi zaštitila režim Bashara Asada od pada.

U pogledu ove velike katastrofe i ratnog zločina koji čini utjecajna svjetska država koja se smatra odgovornom za mir i pravdu u svijetu, izjavljujemo sljedeće:

Prvo: Rusima – kršćanskim ekstremistima

Koje li podudarnosti! Prije trideset i šest godina komunistički Sovjetski Savez napao je muslimanski Afganistan da bi pomogao tamošnju Komunističku partiju i sačuvao je od pada, a evo danas, pravoslavna Rusija, nasljednica Sovjetskog Saveza, napada muslimansku Siriju da bi pomogla nusajriskom (alevitskom) režimu i zaštitila ga od pada. Pa, neka Rusija uzme pouku iz sudbine svog prethodnika (Sovjetskog Saveza).

Poglavari pravoslavne crkve proglasili su rusku invaziju na Siriju svetim ”križarskim ratom”, isto kao što je to učinio i američki predsjednik, Džordž Bush – mlađi.

Znajte da će muslimani za svoju vjeru žrtvovati sve što im je dragocjeno, imetke i živote, i kao što su vas istjerali iz Afganistana, tako isto će vam, uz Allahovu pomoć, prirediti sramni poraz i u zemlji Šama.

Drugo: Muslimanima Sirije

Vaše nedaće i belaji su sve veći i intenzivniji, a vaše iskušenje se oduljilo. Možda vam Allah time želi dobro, jer najveća iskušenja imali su Allahovi poslanici, zatim oni koji su im najsličniji i najbliži u iskrenom vjerovanju, a sretna završnica čeka bogobojazne. Možda vas Allah priprema za velike i značajne zadatke i događaje u narednom periodu, jer u vjerodostojnom hadisu dolazi: “Ako se iskvare muslimani Šama, onda u vama nema dobra.” Stoga vam preporučujemo bogobojaznost i istinsko pouzdanje u Allaha.

Zbog težine vašeg iskušenja, zbog združenih napada nevjernika na vas, zbog malobrojnosti vaših pomagača i slabosti vaše sabraće (osim onih kojima se Allah smilovao), vaše stanje ponajviše liči na stanje Poslanikovih, s.a.v.s., ashaba u okolnostima kada su ih nevjernici bili opkolili sa svih strana i kada im je, kao što dolazi u ajetu, rečeno: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!”  (Ali Imran, 173.) Ali, oni nisu duhom klonuli, već im je to ”učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: ‘Dovoljan je Nama Allah i divan je On Gospodar!’ I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, – a Allah je neizmjerno dobar. (Ali Imran, 174.)

Znajte da Rusija nije ušla u Siriju osim da spasi režim od istinskog poraza. Allah, dž.š., je preko vas porazio i uzdrmao sigurnost režima i njegove vojske, kao i sigurnost rafidijsko-safevidskih skupina iz Irana, Iraka, Afganistana i drugih država. Allah je sa vama otjerao tu šejtansku skupinu i On je moćan da porazi i Rusiju, pa zato: ”Budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200.) Rusija nije došla sa nečim novim iako vas oni zastrašuju svojim avionima, granatama i tenkovima, pa već vas je nevjernički režim gađao raketama i tenkovskim granatama, ali vas nije mogao poraziti. Tako isto će i njihovi saveznici biti poraženi i poniženi, uz Allahovu pomoć. Neka su vam uvijek na umu Allahove riječi: ”Zar Allah Sām nije dovoljan robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjaju.” (Ez-Zumer, 36.)

Zato vas pozivamo da budete postojani, a sve vaše kadrove i stručnjake iz svih oblasti pozivamo da ostanu i da ne napuštaju Šam, već da dadnu svoj dopronos u izgradnji i oslobađanju zemlje. A sve sposobne i one koji su u mogućnosti, pozivamo da se pridruže karavani džihada. Ovo je vaš dan. Borite se za islam, za vašu državu, za vašu čast! Nikada muslimani nisu ostavili džihad a da nisu bili poniženi. Krenite u džihad protiv Allahovih i vaših neprijatelja! Allah je sa vama, a i muslimani će biti uz vas sa svim raspoloživim sredstvima i kapacitetima. Zora pobjede je blizu.

Treće: Vođama i komandantima mudžahida

Sljedbenici laži ujedinili su se na svojoj laži, protiv vas su se okupili nevjernici od mašrika do magriba, tiranski savezi, ekstremisti i munafici, a vi ste, o sljedbenici Istine, razjedinjeni iako stalno učite i ponavljate ajet: ”I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali.” (El-Enfal, 46.) Pa dokle više?!

Allah vas je odabrao i počastio time da branite Njegovu vjeru u blagoslovljenoj zemlji, pa bojte se Allaha u pogledu Njegove vjere i bojte se Allaha u pogledu strpljivog muslimanskog naroda Sirije, koji podnosi teret patnje i iskušenja koje ni planine ne bi mogle nositi. Bojte se Allaha i ujedinite vaš saff, okupite se oko jedne riječi i jedinstvenog vođstva koje će predstavljati mudžahidske skupine i civilnu revolucionarnu vlast. Allahova ruka je nad džematom i ujedinjenje pod komandom jednog čovjeka, makar i ne bio najbolji, bolje je nego nejedinstvo zbog dobrog vođe. Ukoliko to ne učinite, bojimo se da se nad vama ne ostvari Allahova prijetnja: ”A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.” (Muhammed, 38.)

Za svaku prolivenu kap muslimanske krvi i svaki pedalj izgubljene zemlje usljed razilaženja i nejedinstva, vi ćete snositi odgovornost na Sudnjem danu. Danas niko nema opravdanje za oklijevanje od ujedinjenja i mi smatramo da oni koji predstavljaju kamen spoticanja na putu jedinstva, iz bilo kojeg razloga, nemaju opravdanja i da gube legitimitet, ma o kome se radilo. Na takve treba upozoravati, napustiti ih i pridružiti se jednistvenom džematu muslimana.

Pozivamo vas Allahovim pozivom upućenim svima nama: ”Svi se čvrsto Allahova užeta držite” (Ali Imran, 103.) i pozivamo vas u ime bratske islamske veze koja nas povezuje, ujedinite se i imajte na umu da ste vi u džihadu koji zahtijeva međusobno opraštanje i odricanje, daleko od sebičnih želja duše, kao i pomaganje ujedinjavanja sa svima onima koji se slažu sa vama u pogledu borbe protiv režima i njegovih pomagača. Zbijte svoje redove, jer: ”Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.” (Es-Saff, 4.) Ako to ne učinite, znajte da Allahov zakon ne štedi nikoga i da je Allah rekao najboljem čovjeku i najboljoj skupini ljudi nakon Allahovih poslanika: ”Zar – kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: ‘Otkud sad ovo?!’ Reci: ‘To je od vas samih!’ Allah, zaista, sve može.” (Ali Imran, 165.)

Četvrto: Arapsko-islamskim zemljama

Usitinu je zapadno-ruski savez zajedno sa safavidima (šijama) i nusajrijama (alevitima) rat protiv ehli sunneta, njihovih država i identiteta, bez izuzetka. Mudžahidi u Siriji danas brane cijeli ummet, pa imajte povjerenja u njih i pomozite im moralno i materijalno, vojno i politički, jer ako oni, ne dao Allah, budu poraženi, na red dolaze i ostale sunijske zemlje, jedna za drugom.

Tvrdnje Amerike i Zapada da su oni prijatelji Sirije i sirijskog naroda i da žele delegitimizirati Bashara Asada, nikoga više ne mogu zavarati. Oni su zapravo tu da spriječe sirijski narod da se ne domogne protivavionskih raketa kako bi se branili i odbranili od režima, oni su se ograničili na sigurnu zonu na sjeveru i da nisu bili zadovoljni time, nikada Rusija ne bi ušla u Siriju i Asad ne bi ostao na vlasti. Oni su željeli prevariti muslimanski narod navodnim formiranjem saveza u borbi protiv Idiša, a oni su Idišu nanijeli tek neznantne gubitke. To je bio blef i velika spletka, a Uzvišeni je objavio: ”A spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe.” (Fatir, 43.)

Najveći teret i odgovornost u pomaganju sirijskom narodu pada na pleća sunijskih država koje graniče sa Sirijom, država koje su izričito i snažno obznanile svoje opredjeljene da će stati uz sirijski narod. Vodeća među njima svakako je Saudijska Arabija, a zatim Turska i Katar. Stoga pozivamo ove države da zauzmu čvrst i odlučan stav u podršci i pomaganju sirijskom narodu, stav koji će značiti zaštitu Šama od upliva i utjecaja Perzijanaca i Rusa.

Takav stav je pohvalan i poželjan sa stanovišta razuma i sa stanovišta Šerijata. Historija će takve upisati među velikane islama. Tražimo od muslimanskih država, posebno od arapskih zemalja, da povuku svoje ambasadore iz Rusije i Irana i da prekinu sa njima sve diplomatske odnose.

Peto: islamskim učenjacima i inteligenciji

Ovo je, tako nam Allaha, rat protiv islama, vjere koju je Allah odabrao za ljude, pa obznanite ljudima ovu istinu. Pojačajte svoje uzvišene težnje i u svojim predavanjima i pisanim radovima upozoravajte muslimane na opasnost razilaženja i sektaštva. Ujedinjujte muslimanski saff i objašnjavajte ljudima stvarnu pozadinu krstaško-rafidijskog saveza, kako bi bili oprezni.

Podstičite muslimane da upućuju dove za pobjedu i izbavljenje sirijskog naroda i da maskimalno, moralno i materijalno, pomognu muslimanima Sirije, jer sirijski narod se bori protiv našeg zajedničkog neprijatelja i oni su prijeko potrebni naših dova i svih vrsta pomoći.

Allahu dragi, molimo Te Tvojim uzvišenim imenima i svojstvima savršenstva da podariš pobjedu muslimanima Šama, da uzdigneš Svoju riječ i Svoju vjeru, da poraziš saveznike koji su se okupili protiv nas. Ti si moćan to učiniti! Allahu dragi, Ti Koji si objavio Knjigu, Koji pokrećeš oblake, porazi saveznike i uzdrmaj njihove redove!

Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

 

 

Potpisnici proglasa

1. dr. Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman

2. dr. Muhammed Nasir el-Suhajbani

3. dr. Nasir ibn Sulejman el-Umer

4. dr. Ali ibn Seid el-Gamidi

5. dr. Saud ibn Abdullah el-Funejsan

6. Ahmed ibn Abdullah el-Zahrani

7. šejh Salih ibn Abdullah Derviš

8. dr. Halid ibn Abdur-Rahman el-Udžejmi

9. dr. Abdullah ibn Umer el-Dumejdži

10. dr. Abdul-Aziz ibn Abdul-Muhsin el-Turki

11. dr. Muhammed ibn Ahmed el-Ferradž

12. dr. Ahmed ibn Abdullah Ali Šejban

13. dr. Muhammed Musa el-Šerif

14. dr. Hasan ibn Salih el-Humejd

15. dr. Abdur-Rahman ibn Džemil el-Kassas

16. dr. Nasir ibn Jahja el-Hunejni

17.  dr. Halid ibn Abdullah el-Šemrani

18. dr. Muhammed ibn Abdullah el-Duvejš

19. dr. Muhammed ibn Abdullah el-Hudajri

20. šejh Usman ibn Abdur-Rahman el-Usejm

21. šejh Ahmed ibn Abdul-Aziz el-Šavi

22. dr. Halid ibn Muhammed el-Madžid

23. dr. Ibrahim ibn Abdur-Rahman el-Turki

24. dr. Muhammed ibn Abdul Aziz el-Madžid

25. dr. Abas ibn Ahmed el-Hazimi

26. dr. Adil ibn Ahmed

27. dr. Basim ibn Abdullah Alim

28. dr. Musfir ibn Abdullah el-Bevardi

29. šejh Abdullah ibn Tuvejriš

30. dr. Abdullah ibn Nasir el-Subejh

31. dr. Abdullah ibn Abdur-Rahman el-Vatban

32. dr. Muhamed ibn Seid el-Kahtani

33.  dr. Muhamed ibn Abdul Aziz el-Lahim

34. dr. Abdul-Hamid ibn Abdullah el-Vabil

35. dr. Sulejman ibn Abdullah el-Sejf

36. šejh Abdullah ibn Muhammed el-Ku'ud

37. Hamud ibn Zafir el-Šuhri

38. dr. Muveffik ibn Abdullah

39. dr. Muhammed ibn Ali el-Musmeli

40. šejh Mahmud ibn Ibrahim el-Zahrani

41. dr. Ibrahim ibn Muhamed Ebker Abas

42. dr. Muhamed ibn Seid Bafil

43. Hamdan ibn Abdur-Rahman el-Šerki

44. šejh Ahmed ibn Muhammed Bathaf

45. šejh Džemmaz ibn Abdur-Rahman

46. šejh Miš'al Mes'ud el-Kahtani

47. šejh Ahmed ibn Ali el-Rušud

48. šejh Sa'd ibn Ali el-Umeri

49. šejh Muhamed ibn Ived el-Serhani

50. šejh Tarik ibn Ahmed el-Faris

51. šejh Ali ibn Ibrahim el-Muhajš

52. šejh Ali ibn Ahmed Ali Ishak

53. dr. Abdul-Aziz ibn Abdullah el-Mebdel

54. šejh Ibrahim ibn Muhammed Ukejri

55. šejh Muhammed ibn Hamid Ali Usman el-Gamidi

 

Izvor: www.almoslim.net

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA