Šefik Džaferović: Usvojili smo odluke za suzbijanje migrantske krize

431

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je nakon današnje sjednice Predsjedništva BiH da je usvojeno niz korisnih odluka koje će pomoći da se lakše upravlja migrantskom krizom u našoj zemlji.

On je kazao kako je zaduženo Vijeće ministara da kadrovski ojača i materijalno graničnu policiju kao glavnu instituciju za zaštitu granice.

“Zatraženo je od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti da se napravi adekvatna koordinacija svih policijskih agencija u BiH radi zaštite državne granice BiH”, naveo je Džaferović.

Kako je kazao, te koordinacije do sada nije bilo.

“Zatraženo je od Vijeća ministara BiH da ubrza procedure vezane za zaključivanje ugovora sa državama iz kojih dolaze migranti. Danas se ne može vršiti vraćanje migranta u njihove zemlje sve dok se ne zaključe ugovori. Pakistan je od svih ovih zemalja iz kojih dolaze migranti pristao da se sa BiH zaključi ugovor o readmisiji”, istakao je on.

On je najavio odlazak u Pakistan u oktobru ove godine. Kazao je i to da je Predsjedništvo BiH zaključilo da se smještaj mora izmjestiti iz naseljenih mjesta i da se iz budžetske rezerve izdvoji pet miliona maraka u tu svrhu.