Turska izgradila 81 kilometar dugi sigurnosni zid na granici s Iranom

568

Turska je završila izgradnju „sigurnosnog zid“ duž svoje granice sa Iranom.Turske vlasti su izgradnju 81 kilometra dugačke barijere započele u maju 2017.godine. Tursku dijeli 534 kilometara granice sa Iranom, a jačanjem sigurnosnih mjera na granici Turska želi ojačati borbu protiv krijumčarenja, nelegalnog kretanja migranata i terorista PKK-a.

Turska je prije dvije godine završila izgradnju sličnog betonskog zida dugog 764 kilometra na granici sa Sirijom. Ankara je počela projekat izgradnje zida od 826 kilometara duž granice sa Sirijom 2015. godine. Cilj projekta je povećanje granične sigurnosti, te jačanje borbe protiv krijumčarenja i ilegalnih prelazaka.