utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

U Bošnjačkoj mahali u Sjevernoj Mitrovici zastave Kosova i Albanije

Facebook
Twitter
WhatsApp

Grupa mladih u Bošnjačkoj mahali u Sjevernoj Mitrovici postavila je zastave Kosova i Albanije. Građani koji su pokrenuli ovu inicijativu rekli su da se to radi kako bi se pokazalo da je sever zemlja Kosova i Albanaca.

U multietničkom naselju Bošnjačka mahala u Sjevernoj Mitrovici trenutno živi oko 40 bošnjačkih porodica. Pored njih u ovoj mahali žive Albanci, Turci, Goranci, Srbi i ostali.

Procjenjuje se da u Sjevernoj Mitrovici živi oko 26.160 stanovnika.

Kosovski Srbi: oko 22.530
Kosovski Albanci: oko 1.600
Bošnjaci: oko 1.000
Goranci: oko 580
Turci: oko 210
Romi: oko 200
Aškalije: oko 40

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA