U svojoj posljednoj kasidi El Bejumi zatražio od Allaha da se pridruži karavani šehida

618
El-bejjumi nakon pogibije

Piše: Semir Imamović

Egipatska revolucija, to već sada sa sigurnošću možemo tvrditi, iznjedrila je heroje, kojih se ne bi postidili ni najveći islamski junaci, poput Halida ibn el-Velida, Salahudina el-Ejubije, Sejfudina Kutuza, Muhameda el-Fatiha. U to nas hrabri egipatski narod uvjerava iz dana u dan. Mnoštvo je primjera mladih ljudi koji su, bez imalo straha za vlastiti život i bez inajmanjih kalkulacija, odlučili svojim tijelima stati u odbranu muslimanske časti, obraza i domovine. Takav je bez sumnje bio Muhamed el-Bejjumi, poznati egipatski interpretator ilahija i kasida, i autor hita ”Ovo je revolucija, reci ne vojnom udaru” (Es-sveretu di ve la li-l-inkilab), koji je postao neka vrsta nacionalne himne, sa kojom su okupljene pristalice na trgu Rabi el-‘Adeviji, i drugim trgovima, gotovo redovno počinjali svoj ”radni dan”. Muhamed el-Bejjumi je svoj mladi život položio u petak, u toku demonstracija, simbolično nazavnih ”Džum'atu-l-gadab” (Dan ljutnje), dok je zajedno sa drugim demonstrantima pokušavao razbiti vojni obruč oko jedne od najvećih kairskih džamija u kojoj je utočište, od vojne nemani, potražilo na hiljade njegovih sunarodnjaka. Svoj šehadet (pogibiju na Allahovom putu) El-Bejjumi je nagovjestio, dakle opjevao, u svojoj posljednjoj kasidi u kojoj moli Uzvišnog Allaha da mu podari šehadet i priključi ga karavni egipatskih šehida. Allah, dželle šenuhu, je ispunio njegovu želju. Slika koju, s ponosom prilažemo uz ovaj tekst, pokazuje nasmijano i zadovoljno Muhamedovo lice, nakon susreta sa svojim Gospodarom. Molimo Uzvišenog Allaha da primi njegov šehadet i da ga na Sudnjem danu proživi u društvu poslanika, iskrenih, šehida i čestitih ljudi. Amin!