nedjelja, 20. novembar 2022 / 26. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Velikosrpski Ustavni sud RS-a potvrdio odluku o referendumu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Ustavni sud Republike Srpske (RS) odbacio je danas veto Bošnjaka na odluku Narodne skupštine o raspisivanju referenduma u tom bh. entitetu o radu Suda i Tužilaštva BiH.

To znači da odluka o referendumu u RS-u o radu bh. pravosudnih institucija može stupiti na snagu, javila je Fena.

Nakon sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu RS-a rečeno je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi s odlukom o raspisivanju republičkog referenduma.

Vijeće je, u skladu s Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, donijelo odluku kojom je utvrđeno da Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju republičkog referenduma, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske podnio je Vijeću Ustvanog suda RS-a zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi s osporenom odlukom o raspisivanju referenduma.

Klub Bošnjaka naveo je u svom zahtjevu da se povreda vitalnog interesa ovoga naroda očituje, između ostalog, u tome što se predmetnom odlukom osporavaju državne pravosudne institucije čime se dovodi u pitanje procesuiranje najtežih oblika ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim i drugim narodima. Nadalje se ističe da Narodna skupština nije ovlašćena da raspiše referendum jer se isti tiče materije koja je u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Također, Klub Bošnjaka iznosi u svome zahtjevu da Narodna skupština nije ovlašćena da traži izjašnjenje građana o konačnim i obavezujućim odlukama visokog predstavnika, te da je moguće neprovođenje njegovih odluka kvalifikovano kao antidejtonsko djelovanje suprotno Ustavu BiH, a time i vitalnom nacionalnom interesu bošnjačkog naroda.

Odlučujući o zahtjevu, polazeći od odredaba Ustava Republike Srpske, odredaba Odluke o raspisivanju republičkog referenduma te uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda, Vijeće je ocijenilo da osporenom odlukom nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg konstitutivnog naroda, pa tako ni bošnjačkog.

Vijeće je utvrdilo da zahtjevom Kluba delegata bošnjačkog naroda kao i navodima iz pripadajućeg obrazloženja i njegove dopune, nije ukazano na povredu nijednog prava zajemčenog citiranim članom 70. Ustava, koji je dopunjen Amandmanom LXXVII na Ustav Republike Srpske.

Odluka o raspisivanju republičkog referenduma se, prema ocjeni Vijeća, ne odnosi na pripadnike nijednog konstitutivnog naroda pojedinačno, te ne sadrži odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici nekog od ovih naroda.

Odluka nema nacionalni predznak, već se, nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti, podjeknako odnosi na sve građane, koji slobodno disponiraju svojim pravom da učestvuju na referendumu. Također, prema ocjeni Vijeća, Klub delegata bošnjačkog naroda, navodeći razloge zbog kojih smatra da se Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma povrjeđuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, u suštini, iznosi pretpostavke o mogućim zloupotrebama iste, što ne može biti predmet ocjene u ovom postupku.

Isto tako, navodi kojima se ukazuje na prekoračenje nadležnosti zakonodavnog organa, mogućnost ugrožavanja jednakopravnosti građana, a nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti, te na potencijalnu nemogućnost krivičnog gonjenja i procesuiranja u predmetima ratnih zločina počinjenim nad pripadnicima bošnjačkog i drugih naroda u BiH, i slično, ne mogu biti predmet ocjene u postupku pred ovim vijećem, već eventualno, u postupku apstraktne ocjene ustavnosti u Ustavnom sudu Republike Srpske.

Nadalje, zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Vijeće može ocjenjivati samo u odnosu na odredbe Ustava Republike Srpske kojima su definirani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda, kao i postupak pred ovim vijećem za njegovu zaštitu, te, stoga, pozivanje podnosioca zahtjeva na praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je 23. jula pokrenuo pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, koja je skupštinska većina u RS-u usvojila 15. jula.

U odluci se navodi da će referendum u RS-u biti održan u prvoj sedmici po isteku 50 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Za odluku, kojom je podržan prijedlog predsjednika Republike Milorada Dodika, glasalo je 45 poslanika, dok se njih 31 uzdržalo od glasanja, a bošnjački poslanici izrazili su nezadovoljstvo njenim predlaganjem napuštanjem skupštinskog zasjedanja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA