Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o raspodjeli novca MMF-a: Evo kako je kapitulirao ministar finansija Vjekoslav Bevanda

735

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, saznaje Faktor, na današnjoj sjednici usvojilo Odluku o raspodjeli novca Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Za razliku od ranijih prijedloga odluke, koje je dostavljao ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ova Odluka nije sadržavala formulaciju prema kojoj je Vijeće ministara BiH direktno utvrđivalo način raspodjele novca između Federacije BiH i njenih kantona, što je protivno Ustavu BiH i zakonima.

Upravo zbog suprotnosti sa ustavnim odredbama su ministri u Vijeću ministara BiH iz reda bošnjačkog naroda ranije glasali protiv odluka koje je predlagao Bevanda.

Nakon što je HDZ-ov ministar konačno popustio, te korigirao ranije iracionalne zahtjeve, Odluka je usvojena, te će se 333 miliona eura koji se trenutno nalaze na računu Centralne banke BiH dijeliti na način da će entitetu RS pripasti 37,5 posto, Distriktu Brčko jedan posto, a FBiH 61,5 posto, te da će se novac koji pripada FBiH podijeliti na način da 50 posto ostaje na federlanom nivou, a 50 posto se dijeli kantonima. U danas usvojenoj Odluci je navedena formulacija prema kojoj se 61,5 posto ukupnog iznosa uplaćuje “FBiH sa njenih deset kantona”.

Dio novca koji pripada kantonima, oko 200 miliona KM, će se, u skladu sa odlukom Parlamenta FBiH, dijeliti u skladu sa brojem stanovnika u kantonima po posljednjem Popisu stanovništva, s tim što je za tri najmanja kantona predviđen poseban koeficijent.

U novoj Odluci o raspodjeli sredstava pronađena je formulacija koja zadovoljava obje strane, i HDZ i SDA. Naime, kantoni se ne spominju kao zasebni subjekt korištenja kredita, na čemu je ranije insistirao ministar Bevanda, nego se spominju kao sastavni dio Federacije BiH. Tako se u novoj Odluci navodi da će 61,5 posto dobiti Federacija „sa svojih 10 kantona“.

Izmijenjena je i ranija formulacija o dijelu sredstava koji pripada Brčko distriktu. Ministar Bevanda ranije je napisao da će entiteti po pola posto sredstava ustupiti Brčko distriktu, što je, također, pogrešno, jer Distrikt ima istu ulogu kao i dva entiteta pa se u novoj Odluci navodi da će Brčko distrikt dobiti 1 posto ukupnih sredstava MMF-a.