Endelus: Za tri godine osvojeno Pirinejsko poluostrvo

2574

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Iz Toleda je Musa poslao izvještaj halifi u Šam. Nastupala je zima i donosila otežane uvjete ratovanja. Vojsci je narađen  odmor i sakupljanje snage za nove pohode.

Gajtaševa djeca su tražila od Musaa da ispuni ugovor koji su sklopili sa njim  prije nego što su muslimani ušli u Septu­ – da im se vrate poljoprivredni posjedi njihovog oca u Endelusu. I pored toga što je bilo više od hiljadu ogromnih poljoprivrednih dobara, to je ispoštovano. Kad se pročulo o takvom ophođenju muslimanskog vladara, mnogi Goti su prihvatili islam.

Čim je minula zima, Tarik i Musa su nastavili osvajanje.

U svjevernom Endelusu su bila tri važna grada: Saragosa, na svjeveroistoku, koja je bila i glavni grad sjeveroistočne pokrajine; Lugo, na krajnjem sjeverozapadu, glavni grad pokrajine Galicije. I na sjeveroistoku, ispred Pirineja, bilo je više gradova.

Islamska vojska se uputila prema Saragosi, koja je tada bila samo na desnoj strani rijeke Ebro. U prethodnici je išao Tarik ibn Zijad, a većina vojske je bila sa glavnokomandujućim Musaom ibn Nusajrom.

Biskup Benlio, je sa ostalim svećenicima skupio, koliko je mogao, knjiga i opreme i spremao se pobjeći ispred muslimanske vojske. Međutim, Musa mu je posalo izaslanika koji je obavijestio biskupa da im se garantira sigurnost. Oni su odustali od bjekstva.

Tarik je zatekao nespremnu Saragosu i, dok je Musa stigao sa glavninom vojske, on je već osvojio glavni grad sjeveroistočne pokrajine.

Saragosa je otvorila svoje kapije muslimanskoj pobjedničkoj vojsci 94. godine.

U Saragosi je zaveden red i mir. Kao znak uspostavljanja novoga poretka, u gradu je izgrađena džamija.

I inače je vođena briga o gradnji džamija. Te džamije nisu bile samo mjesto obavljanja namaza, nego i centri da've i rješavanja svih pitanja koja su se ticala muslimana. U džamijama su se ljudi upoznavali, obrazovali, liječeni su bolesni…, one su imale svoje upravitelje.

Musa je bez većih problema osvojio Hesk, Larid, Taragonu i Barselonu. Time se muslimanska vlast učvrstila i u sjveroistočnoj pokrajini.

Preostao je sjevrozapad Endelusa. Tamo je Musa poslao Tarika sa manjim četama, a pred sebe postavio krajnje težak zadatak – iako je imao 74 godine, želio je osvojiti Franscusku, Italiju, Balkan i sa zapada doći do Konstantinopolja!

Sa njim je bilo manje od 30 hiljada vojnika.

Prešli su Pirineje i izašli u južnu Francusku. Osvajali su grad za gradom: Karkasona, Ardona, Verdion, Laflmezan. Time je ovladano jugom Francuske.

Suočen sa tako brzim napredovanjem, Habban ibn Ebu Džibille, istaknuti tabi'n, rekao je Musi:

”Sjećaš li se šta si rekao za Ukbe'a ibn Nafi'u? Rekao si: ‘Allah mu se smilovao, duboko je prodro, a nikog nije bilo da mu štiti zaleđe. Zar sa sobom nije imao mudrog savjetinka?’ Ja sam danas tvoj mudri savjetnik. Gdje ćeš sa ovom vojskom, a niko im zaleđe ne štiti? Ako se Endelus pobuni protiv tebe, ti si opkoljen i sa sjevera i sa juga…”

Musa se nasmijao i odgovorio:

”Allah te nagradio”.

Poslušao je i krenuo nazad!

Na povratku su zastali u Karkasoni. Tu je na ahiret preselio Habban ibn Ebu Džebille, radijallahu anhu.

Musa se vatio preko Pirineja i nastavio sa osvajanjem. Baš je bio osvojio Astorku, kad je došao glasnik iz Šama, od halife Velida ibn Abdulmelika. Ime mu je bilo Mugis er-Rumi. Uhvatio je Musaa za rukav i rekao mu:

”Poručio je halifa da ti kažem da si zašao duboko, više nego što si smio. Zauzeo si mnogo prostora, a niko te ne štiti sa leđa. Zato se vrati. Idi halifi u Šam. On se želi sresti s tobom!”

Musa ibn Nusajr je bio na vrhuncu moći, a stiže mu naredba da sve ostavi i da se povuče.

Počeo je ubjeđivati Mugisa i obećavati da će ga bogato nagraditi:

”Upravo smo osvojili Astorku, a pred nama je glavni grad Leon. Pusti nas da okančamo ova osvajanja, a zatim ću otići halifi”.

I, ubjedio je halifinog glasnika.

Nastavljen je pohod na sjever, prema Kastilji. Iz Sargose su se granala dva stara rimska puta. Njima se sa istoka išlo prema zapadu. Jedan put je vodio obalom rijeke Ebro, zatim preko Bririeska i Leona do Astorke. Drugi put vodio je preko Kalonije i Valensije do Astorke.

Odatle šalje dvojicu izaslanika (Mugis er-Rumi i Ali ibn Rebbah) halifi Velidu u Šam. Kada su došli pred halifu, Ali ibn- Rebbah je rekao:

”Ostavio sam Musaa u Endelusu kao pobjednika. Allah je preko njega dao muslimanima pobjedu i on je osvojio ono što nijedan čovjek još nije uspio”.

Dao je halifi Musaovo pismo. Kad ga je pročitao, halifa je učinio sedždu zahvale Allahu, dž.š.

Musa je za to vrijeme osvojio novu pokrajinu, osim brda Plej, na kome su se okupili Goti. Da ne dangubi, zaobišao je to brdo i uputio se prema Galiciji. To je krajnja pokrajina na sjeverozapadu Endelusa, uza sami okean.

Dok su muslimani opsjedali Lugo, glavni grad Galicije, stigao je  drugi izaslanik halife Velida ibn Abdulmelika. Njemu je bilo ime Ebu-Nasr. Rekao je Musau:

”Halifa ti naređuje da se odmah vratiš!”

Više nije mogao odgađati odlazak u Damask.

Musa je ostavio Tarika da ga zamjenjuje, a on se zaputio u Šam.

Tarik je nastavio osvajanje. Osim brda Plej, cijeli Endelus je bio osvojen. I ne samo on, nego je i teritorija Portugala bila pod muslimanskom vlašću.

Osvajanje Endeusa započelo je u ramazanu 92. i to se proteglo do kraja 95. godine. Za tri godine osvojeno je Pirinejsko poluostrvo.

Na brdo Plej je Tarik poslao odred vojske. Razbili su Gote.

Preostalo ih je svega tridesetak i pobjegli su na sami vrh Pleja.

Muslimani su ih tu i ostavili.

Ova nepromišljenost će ih skupo koštati.

Smrt u gradu Allahovog poslanika

Bio je zu-l-hidždže 95. godine kada je i Tarik ibn Zijad napustio Endelus. Vratio se u sjevernu Afriku. Kao namjesnika u Endelusu, Sevilji, Musa ibn Nusajr je ostavio Abdulaziza.

Kad je prešao u Afriku, Musa se zadržao u Tandži. Tu je kao namjesnika ostavio trećeg sina, Abdullaha ibn Mussa ibn Nusajra.

U rebiu-l-evvelu je stigao u Fustat, glavni grad Egipta. Tu je iskazao posebne počasti sinovima Abdulaziza ibn Mervana, koji su ga učinili namjesnikom.

U džumade-l-evvelu 96.godine, Musa ibn Nusajr stiže u Damask.

Četiri-pet mjeseci je putovao iz Endelusa do Damaska.

Zatekao je bolesnog halifu. Umro je u džumade-l-ahiru, 40 dana nakon što je stigao Musa.

I novi halifa Sulejman ibn Abdulmelik je lijepo prihvatio Musaa.To je najbolje osvjedočio time što se s njim uputio na hadždž.

Musa ibn Nusajr, koji je četrdeset godina proveo u džihadu, molio je Uzvišenog Allaha da mu podari smrt u borbi ili da umre u gradu Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Iz Mekke, se sa halifom, zaputio u Medinu. Tu, u gradu koji je svim srcem prihvatio Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kad je morao napustiti svoj rodni grad Mekku, tu se razbolio i umro veliki vojskovođa i mudžahid Musa ibn Nusajr.

(Nastaviće se)

Musa ibn Nusajr i Tarik ibn Zijad zajedno nastavljaju osvajanje Endelusa IV

I ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., među osvajačima Endelusa III

Musa ibn Nusajr, njemu pripadaju najveće zasluge za osvajanje Endelusa II