Holandski vojnici sa kokardama na glavi i četnici na pijanki u okolini Srebrenice 1994. godine

4595

Foto 2: Holandski vojnici slave sa podignuta tri prsta šest dana šest dana nakon početka genocida u Srebrenici