Hvala Junusu, a.s. – iz njegove priče naučio sam da je iskreni vjernik na Zemlji poznat a na nebesima ugledan

723

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da se ne oslanjam na dunjaluk i da se čuvam njegove nepostojanosti i promjenjivosti, bez obzira koliki stepen imana dostigao. Junus, a.s., nije očekivao i nije mogao ni zamisliti da će prostranost dunjaluka zamijeniti tijesnom utrobom ribe.

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je sudbina koju je Allah odredio neizbježna. Ljudi na lađi su ponavljali bacanje kocke da vide koga od njih treba baciti u more (nisu uopće računali da bi kocka mogla pasti na Junusa, a.s., jer su na njemu primijetili svjetlo poslanstva), ali je Allah htio da to bude upravo Junus, a.s.
– Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da ne trebamo očajavati u pogledu upute drugih ljudi. Junus, a.s., pozivao je svoj narod i danju i noću u vjeru u jednog Boga, Allaha, dž.š., ali oni nisu povjerovali, a kada ih je Junus, a.s., napustio, oni su povjerovali. To je druga lekcija koju je naučio Allahov poslanik, Junus, a.s.: Allah može uputiti ljude i bez slanja poslanika, ali je Uzvišeni Allah svakoj stvari odredio uzrok i nakon slanja poslanika sa jasnom uputom, ljudi neće imati opravdanje na Sudnjem danu.

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče saznao sam da Allah spušta nedaće i iskušenja na Svoje evlije da bi ih uzvisio i potpuno očistio, a ne radi osvete. Zato, neka je slavljen i hvaljen Onaj Koji Svoje iskrene robove stavlja na iskušenje da bi ih uzvisio i očistio, kako bi zemljom hodili čisti od grijeha.

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da čovjek nikada ne može izaći iz okvira ljudskosti. Iako je Junus, a.s., bio Allahov poslanik, on je, kao i svaki drugi vjernik, želio da vidi plodove svoje da've i svoje poslaničke misije, i boljelo ga je to što je njegov narod ustrajavao u nevjerovanju.

Hvala Junusu, a.s., iz njegov priče naučio sam da ćemo biti pitani za uzroke a ne za posljedice, za ono u šta smo pozivali ljude i koje smo metode koristili u d'avi, a ne za nečije prihvatanje ili odbijanje upute.

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je iskreni vjernik na Zemlji poznat a na nebesima ugledan. Kada su nevjernici htjeli baciti Ibrahima, a.s., na lomaču, čula se graja meleka na nebesima. Kada je Junus, a.s., u utrobi ribe zavapio: ”La ilahe illa ente subhanek!”, meleki su na nebesima rekli: ”Gospodaru naš, ovo je poznati glas od Tvoga poznatog roba!”

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da nema izbavljenja i spasa od nedaće osim uz iskrenu vjeru i bliskost sa Allahom, na šta aludira ajet: ”I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.” (Es-Saffat, 143.-144.)

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče naučio sam da je priznavanje grijeha i osjećaj krivnje zbog grijeha svojstvo poslanika, a da je oholost i ustrajavanje u grijehu svojstvo šejtana. Kako su samo divne riječi Junusa, a.s.: “Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si!, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!” (El-Enbija’, 87.) Nije sramota plakati zbog grijeha, sramota je to ne činiti.

Hvala Junusu, a.s., iz njegove priče saznao sam da tesbih, veličanje Allaha i ustrajni zikr, skraćuju nevolju i tugu. Slava i zahvala Onome Koji otklanja poteškoće i nevolje, i Koji nemoguće čini mogućim!