Islamska vjerska zajednica Makedonije hadžijama naplaćuje 400 eura za saudijske vize koje su besplatne

3513

Pažnju makedonskih medija ovih dana privukla je informcija iz Izvještaja o vjerskim slobodama američkog State Departmenta za 2013.godinu, a u kojem se navodi da Islamska vjerska zajednica Makedonije neopravdano od hadžija uzima po 400 eura za vize Saudijske Arabije koje se izdaju potpuno besplatno.

Uzimanje 400 eura za troškove koji uopće ne postoje nisu jedina stvak u neopravanoj kalkulaciji cijena hadža. Nažalost, Islamska vjerska zajednica Makedonije nije usamljena u iskorištavanju hadža za lahko zarađivanje stotina, pa miliona eura.