Ko se pripremi za oluju, on može mirno spavati u vrijeme oluje

843

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominje se da je neki poljoprivrednik imao farmu blizu morske obale i često je izražavao svoju potrebu za radnicima, ali većina ljudi nije željela prihvatiti posao na morskoj obali, jer su se bojali oluja koje su nerijetko bjesnile te uništavale zgrade i usjeve.

Zbog toga se vlasnik farme, kad god je razgovarao sa potencijalnim radnicima, na kraju suočavao sa njihovim odbijanjem. Jednom prilikom je prišao slabašnom sredovječnom čovjeku i upitao ga: ”Imaš li možda iskustva u poljoprivrednim poslovima i da li bi radio na mojoj farmi?” Čovjek je odgovorio: ”Znam dobro raditi poljoprivredne poslove i oko stoke, ali treba da znaš da ja spavam u vrijeme oluje.”

Iako je vlasnik farme bio zbunjen tim odgovorom, bio je primoran da ga primi kao radnika, jer su svi drugi odbili ponudu. Iako fizički slabašan i mršav, čovjek je predano radio na farmi od zore do zalaska sunca i vlasnik je bio potpuno zadovoljan njegovim radom.
Jedne noći zapuhao je jak vjetar na morskoj obali i nagovijestio oluju. Vlasnik farme je skočio sa kreveta, potom uzeo bateriju i potrčao u sobu gdje je njegov radnik spavao. Prodrmao ga je, vičući: “Probudi se, dolazi oluja, trebaš sve pozatvarati i pripremiti farmu za oluju!”

Čovjek se okrenuo prema njemu i odlučno mu rekao: “Ne, gospodine, već sam ti rekao da spavam u vrijeme oluje!”
Vlasnik farme bio je bijesan zbog reakcije čovjeka i zamalo nije pukao od bijesa, ali umjesto da gubi vrijeme, brzo je izašao iz kuće kako bi se pripremio za oluju.

No, na njegovo veliko iznenađenje, otkrio je da su sve staje bile pokrivene posebnim platnom, na vratima su bili stavljeni željezni klinovi, a svi prozori bili su zatvoreni i zaštićeni. Tada je vlasnik farme shvatio šta znači imati dobrog i pouzdanog radnika na farmi, a zatim se i on vratio u svoj krevet da nastavi spavati dok vjetar puše. Dakle, radnik na farmi je bez brige mogao spavati jer je dobro osigurao farmu.
Tako se i mi možemo osigurati od životnih oluja, vezivajući naše živote i naša srca za snagu Allahove riječi i upute. Ako se dobro pripremimo, onda se nemamo čega bojati. Stoga, zapitajmo se da li možemo mirno spavati dok olujni vjetrovi života pušu oko nas?