OHR danas “dozvoljava” negiranje genocida: Pročitajte šta je Paddy Ashdown radio sa negatorima genocida iz RS-a

1388

Formiranjem takozvane međunarodne komisije za Srebrenicu, Vlada Republike Srpske je ušla u novu fazu negiranja genocida. Međunarodna zajednica, odnosno OHR se ponaša kao da se ništa ne događa. Na taj način se daje zeleno svjetlo negatorima genocida iz manjeg bh. entiteta da nastave svoj prljavi pir. U nastavku prenosimo izještaj OHR-a o mjerama koje je poduzeo bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown protiv onih koji su negirali genocid, tj. onih koji su opstruirali rad Komisije za Srebrenicu. Paddy Ashdowvn je donio niz mjera i odluka o smjeni velikog broja zvaničkina Republike Srpske.

U izvještaju koji nosi naslov “Visoki predstavnik najavio mjere čiji je cilj podrška Komisiji za Srebrenicu”, navodi se sljedeće.

Privremeni izvještaj kojeg je Komisija za Srebrenicu dostavila visokom predstavniku 15. aprila “ističe stalne i sistematske opstrukcije i nedostatak djelovanja Vlade Republike Srpske, što se prije svega odnosi na VRS, MUP RS te Ured za vezu sa Krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Obavještajnu službu Republike Srpske,” rekao je visoki predstavnik, Paddy Ashdown, nakon što je primio ovaj izvještaj.

Visoki predstavnik je podsjetio novinare da “gotovo desetljeće nakon tih događaja, još uvijek ima ljudi koji ne znaju zasigurno šta se dogodilo njihovim najbližima u toku tih stravičnih dana jula 1995.” On je podvukao da će nivo zvanične saradnje ostvarene sa Komisijom za Srebrenicu, koja je ustanovljena u skladu sa odlukom Doma za ljudska prava, biti pokazatelj koliko organi Republike Srpske poštuju vladavinu zakona. Rad ove Komisije od suštinske je važnosti za budućnost BiH, pošto će NATO razmatrati i njen izvještaj kada bude razmtrao pitanje da li je BiH ostvarila efikasnu saradnju sa Tribunalom u Hagu, što je ključni preduvjet za priključivanje Bosne i Hercegovine Partnerstvu za mir. Saradnja sa Tribunalom također se navodi i u Studiji izvodljivosti Evropske komisije.

Kao odgovor na nezadovoljavajući saradnju nekih visokih zvaničnika sa Komisijom za Srebrenicu, visoki predstavnik je najavio da se u sljedeće dvije sedmice moraju donijeti sljedeće mjere, kako bi došlo do korjenite promjene u stavu svih organa Republike Srpske.

Organi RS će:

Ubrzati prenošenje komande i kontrole nad vojnom obavještajnom službom na državni nivo, a rok da se ovaj proces završi je kraj jula 2004.

Premijer Republike Srpske Mikerević će bez odlaganja smijeniti Marka Arsovića sa mjesta predsjedavajućeg ove Komisije i imenovati drugu osobu na to mjesto.
Osigurati da Komisija za Srebrenicu dobije odgovarajuću podršku i da od sada radi puno radno vrijeme, a ne samo jedan dan sedmično kao do sada.
Dostaviti privremeni izvještaj, u kome će se nalaziti nove informacije a koji će izraditi Komisija, i to do kraja aprila 2004.

Također, visoki predstavnik je:

Produžio rok za rad Komisije do kraja prve sedmice juna, kada će ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a razmatrati njen konačni izvještaj.

Smijenio Dejana Miletića, oficira za vezu Republike Srpske sa Krivičnim tribunalom, i generala Cvjetka Savića, načelnika Generalnštaba VRS, kao osobe koje su najdirektnije odgovorne za opstrukcije navedene u izvještaju.
Smatraće lično odgovornim ministra unutrašnjih poslova Zorana Đerića i ministra odbrane RS Milovana Stankovića da osiguraju korjenite promjene u saradnji njihovih institucija sa Komisijom i podršci koju joj pružaju. Ta saradnja će se odraziti u privremenom izvještaju Komisije koji treba izraditi do 30. aprila.

Zahtijevao je od predsjednika RS Dragana Čavića i premijera RS Dragan Mikerevića da preuzmu direktnu ličnu odgovornost za osiguranje uspjeha Komisije te da imenuju Jovana Čizmovića, pravnog savjetnika predsjednika, i Vladu Simeunovića, premijerovog savjetnika za pitanja odbrane, kao osobe odgovorne da osiguraju uspjeh Komisije. Poput ministara Đerića i Stankovića, ova dva savjetnika imaju dvije sedmice da osiguraju punu intitucionalnu saradnju RS sa Komisijom.

Krajnja odgovornost da osiguraju ispunjenje zakonskih zahtjeva Doma za ljudska te osiguraju ugled i budućnost Bosne i Hercegovine, i to do kraja prve sedmice juna ove godine, leži na predsjedniku RS Dragana Čavića i premijeru RS Dragan Mikerevića.

Organi vlasti Republike Srpske, u skladu sa odlukom Doma za ljudska prava, imaju zakonsku obavezu da u potpunosti sarađuju sa Komisijom. Također imaju međunarodnu zakonsku obavezu da u potpunosti sarađuju sa Krivičnim tribunalom u Hagu, koji prati rad ove Komisije te i sam već duže vrijeme istražuje događaje koji su se dogodili u i oko Srebrenice u julu 1995. godine.