Opći izbori BiH 2014.: Uputstvo za glasanje iz inostranstva -ROK ZA PRIJAVE 29. 07.

4324

Opće informacije

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 15.05.2014. godine donijela je Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedjelju, 12. 10. 2014. godine.
Organi vlasti za koje se izbori raspisuju su:
– Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
– Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
– Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
– Narodna skupština Republike Srpske
– Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske
– Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Da biste ostvarili svoje aktivno biračko pravo (pravo da glasate) na predstojećim Općim izborima, neophodno je:
• da ste državljanin BiH,
• da imate (ili ćete imati do dana održavanja izbora, 12.10.2014.) navršenih 18 godina,
• da imate prijavljeno prebivalište u BiH.


Posebne informacije za građane BiH koji privremeno borave u inostranstvu

Ako želite da glasate izvan BiH (iz inostranstva):
– dužni ste se prijaviti za glasanje iz inostranstva;
– bez obzira da li ste se prijavili za glasanje iz inostranstva na prethodnim Lokalnim izborima (2012. godine), dužni ste to opet učiniti za predstojeće izbore.

***Na prethodnim izborima skoro 6000 ljudi je odbijeno da glasa iz inostranstva, pretežno zato što nisu priložili svu neophodnu dokumentaciju. Neki su, pak, odbijeni zato što nisu potpisali obrazac za prijavu. Iz tih razloga, vrlo je značajno da se tačno i na vrijeme informišete oko procedure prijavljivanja za glasanje i postupka glasanja iz inostranstva;

***Ako je možda Vaša prijava za glasanje iz inostranstva za prethodne izbore bila odbijena, pogledajte TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.GODINI, i saznajte razlog odbijanja.

Kada je u pitanju prijava za glasanje državljana BiH iz inostranstva, razlikujemo dvije kategorije lica:

1. državljane BiH koji imaju biračko pravo i privremeno borave u inostranstvu i
2. državljane BiH koji imaju biračko pravo i privremeno borave u inostranstvu sa statusom izbjeglog lica iz BiH.

Za potrebe ovog uputstva, dužni smo razjasniti i sljedeće:

• biračko pravo podrazumjeva aktivno i pasivno biračko pravo, odnosno pravo da birate i budete birani na izborima;

• pod izbjeglim licem iz BiH podrazumjeva se lice koje se nalazi izvan BiH, a koje je zbog sukoba prognan sa svog prebivališta ili je napustio svoje prebivalište u BiH i izbjegao u inostranstvo nakon 30. aprila 1991. godine, zbog opravdanog straha da će biti progonjen zbog svoje nacionalnosti, vjere, rase, pripadnosti nekoj socijalnoj grupi ili zbog svojih političkih mišljenja i koje nije u mogućnosti da se sigurno i dostojanstveno vrati na svoje ranije prebivalište, niti je dobrovoljno odlučilo da se trajno nastani izvan BiH;

• izbjeglica iz BiH prestaje to biti ako se sa sigurnošću i dostojanstveno vrati u svoje ranije prebivalište u BiH ili ako je dobrovoljno, na osnovu sveobuhvatnih i objektivnih informacija bitnih za izbor mjesta prebivališta, odlučio da se trajno nastani u drugo prebivalište u BiH ili se trajno nastani izvan BiH;

• prebivalište je općina u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tu stalno živi i gdje je prijava prebivališta izvršena u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH;

• za državljanina BiH koji ima status izbjeglog lica iz BiH, prebivalište je mjesto boravka u kojem je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva koji je izvršila država Bosna i Hercegovina;

• ukoliko prilikom prijave za glasanje iz inostranstva ne dostavi dokaze o prebivalištu u BiH, izbjeglo lice iz BiH bit će upisano u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH ako se nalazi u popisu stanovništva iz 1991. godine u skladu sa odredbama člana 20.8 Izbornog zakona BiH (neslužbeni prečišćeni tekst Izbornog zakona BiH sa svim izmjenama i dopunama).
PRIJAVE ZA GLASANJE IZ INOSTRANSTVA

– Da biste mogli da glasate iz inostranstva na predstojećim izborima, prvo se morate prijaviti za glasanje iz inostranstva;
– Krajnji rok za prijavu za glasanje iz inostranstva, tj. za dostavu obrasca prijave i ostale potrebne dokumentacije Centralnoj izbornoj komisiji BiH je 29.07.2014., u 24:00h;
– Obrazac za prijavu za glasanje iz inostranstva (PRP1) Centralna izborna komisija BiH objavila je na svojoj zvaničnoj web stranici.
– Ako ste na prethodnim izborima (2012. godine) glasali iz inostranstva, Centralna izborna komisija BiH poslat će Vam na kućnu adresu u inostranstvu obrazac za prijavu za glasanje iz inostranstva (PRP2); ako ste u međuvremenu promjenili adresu stanovanja u inostranstvu, da biste dobili obrazac PRP2 na novu adresu, bili ste dužni istu prijaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prije raspisivanja izbora; ako to niste učinili, jednostavno se prijavite za glasanje iz inostranstva putem obrasca PRP1;
– Uputstva za popunjavanje obrazaca za prijavu PRP1 i PRP2 nalaze se na poleđini obrasca;
– Kopije dokumenata koje ste dužni priložiti uz prijavu ne moraju biti ovjerene.
Prvi put se prijavljujete za glasanje iz inostranstva?

——-Ako ste državljanin BiH koji privremeno boravi u inostranstvu i prvi put se prijavljujete da glasate iz inostranstva, potrebno je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH, najkasnije do 29.07.2014. godine, do 24:00h, dostavite sljedeće:

1) Potpuno i čitko popunjen i svojeručno potpisan obrazac za prijavu PRP1 (koji možete dobiti putem zvanične web stranice Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, zvanične web stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba, diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu, ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglim osobama i pitanjima migracije ili OVDJE);

2) Kopiju jednog od važećih ličnih dokumenata, u svrhu dokazivanja identiteta, izdatih u okviru CIPS-a/IDDEEA-e (lične karte BiH ili vozačke dozvole BiH ili pasoša BiH).

——-Ako ste državljanin BiH koji privremeno boravi u inostranstvu sa statusom izbjeglice iz BiH, nikada niste dobili dokument izdat u okviru CIPS-a/IDDEEA-e, i prvi put se prijavljujete da glasate iz inostranstva, potrebno je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH, najkasnije do 29.07.2014. godine, do 24:00h, dostavite sljedeće:

1) Potpuno i čitko popunjen i svojeručno potpisan obrazac za prijavu PRP1 (koji možete dobiti putem zvanične web stranice Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, zvanične web stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba, diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu, ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglim osobama i pitanjima migracije);

2) Dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, koje nije starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH);

3) Kopiju jednog od važećih ličnih dokumenata u svrhu dokazivanja identiteta (pasoš ili vozačka dozvola ili važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije);

4) Dokaz o prebivalištu u BiH (kopiju potvrde o prebivalištu u BiH ili kopiju (u cjelosti) lične karte iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe iz BiH. Ako ne dostavite dokaz o prebivalištu, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazite na popisu stanovništva iz 1991. godine, i ukoliko se nalazite, bit ćete upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, za općinu u kojoj ste imali prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

*Obrazac za prijavu PRP1 za predstojeće Opće izbore možete preuzeti OVDJE *
Upisani ste u Centralni birački spisak za glasanje iz inostranstva na prethodnim izborima?

Ako ste državljanin BiH koji privremeno boravi u inostranstvu i upisani ste u Centralni birački spisak za glasanje iz inostranstva na prethodnim izborima, potrebno je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH, do 29.07.2014. godine, do 24:00h, dostavite sljedeće:

1) Potpuno i čitko popunjen i svojeručno potpisan obrazac za prijavu PRP2 (koji će Vam Centralna izborna komisija BiH dostaviti na kućnu adresu, koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje iz inostranstva, ili na drugu adresu, ako ste je u međuvremenu promjenili i o tome obavjestili Centralnu izbornu komisiju BiH, prije raspisivanja izbora);

2) Kopiju jednog od važećih ličnih dokumenata sa fotografijom (lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša) u svrhu dokazivanja identiteta.

Ako ste državljanin BiH koji privremeno boravi u inostranstvu sa statusom izbjeglice iz BiH i upisani ste u Centralni birački spisak za glasanje iz inostranstva na prethodnim izborima, potrebno je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH, do 29.07.2014., do 24:00h, dostavite sljedeće:

1) Potpuno i čitko popunjen i svojeručno potpisan obrazac za prijavu PRP2 (koji će Vam Centralna izborna komisija dostaviti na kućnu adresu, koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje za glasanje iz inostranstva, ili na drugu adresu, ako ste je u međuvremenu promjenili i o tome obavjestili Centralnu izbornu komisiju BiH, prije raspisivanja izbora);

2) Kopiju jednog od važećih ličnih dokumenata (pasoš ili vozačka dozvola ili važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije).

* Ukoliko obrazac za prijavu PRP2 ne bude stigao na Vašu kućnu adresu, prijavu možete izvršiti putem obrasca za prijavu PRP1!
* Potpis podnosioca prijave na obrascu PRP1 odnosno PRP2 mora biti identičan potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave!

 

PRIJAVA ZA GLASANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

*Ako se prijavljujete za glasanje u Brčko Distriktu BiH i imate status lica koje privremeno boravi izvan BiH, da biste bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje iz inostranstva, obavezno morate označiti biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (FBiH ili RS).

*Ako se prijavljujete za glasanje u Brčko Distriktu BiH i imate status izbjegle osobe iz BiH, da biste bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje iz inostranstva, obavezno morate označiti biračku opciju (FBiH ili RS).

*Ukoliko ne označite biračku opciju, a prijavljujete se za glasanje u Brčko Distriktu BiH, nećete imati pravo glasa za Opće izbore 2014. godine, niti će Vam biti dostavljen glasački materijal.

 

 

Kako dostaviti prijavu za glasanje iz inostranstva Centralnoj izbornoj komisiji BiH?

 

Prijavu za glasanje iz inostranstva uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostavljate Centralnoj izbornoj komisiji BiH, najkasnije do 29.07.2014. godine u 24:00h, na jedan od sljedećih načina:

1. Putem pošte, na adresu:
IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI
Poštanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

2. Putem faxa:
+387 33 251 333
Ili
+387 33 251 334

3. Elektronskim putem (e-mail):
Na e-mail adresu [email protected], tako što ćete, uz obrazac za prijavu, ostalu traženu dokumentaciju dostaviti na sljedeći način
• Skenirati, odnosno napraviti digitalnu kopiju dokumenta u formatu .jpeg ili .pdf, pojedinačno svaki dokument, tako da veličina dokumenta ne smije biti veća od 1 MB i mora biti čitljivo; preporuka je da pri skeniranju koristite parametre „Grayscale” i 300 dpi u omjeru 1:1 (dovoljno je čitljivo i ne kreira prevelike datoteke);
• Snima se svaki dokument kao posebna datoteka i imenuje po sadržaju;
• U nazive datoteka nemojte stavljati slova kao što su – š, đ, ž, č, ć niti znake interpunkcije (tačke, zareze, navodnike i slično);
• Sve datoteke dodaju se u e-mail kao prilog (Attachment);
• Naziv/predmet e-mail-a (opcija Subject) je Prijava PP.
*Možete poslati više prijava sa jedne e-mail adrese, ali za svako lice posebno, bez obzira da li se radi o članovima iste porodice, dakle jedna prijava = jedan mail! Takođe, ako prijavu šaljete putem pošte ili faxa, šaljite za svako lice posebno.
POSTUPAK GLASANJA IZ INOSTRANSTVA

Ukoliko ste se, u predviđenim rokovima, prijavili za glasanje iz inostranstva, provjerite status obrade svoje prijave putem dežurnih telefona (+387 33 251 331, +387 33 251 332) ili putem e-mail-a ([email protected]). Kada ste utvrdili da je Vaša prijava prihvaćena i da se nalazite na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, pristupit ćete glasanju putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH, u zavisnosti od toga za koju ste se opciju odlučili u prijavi za glasanje izvan BiH. Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, u kojima se planira organiziranje glasanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2014. godine. Ukoliko ste se prijavili za glasanje u nekom od diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u kojima je planirano organiziranje glasanja, ali ne budu ispunjeni uvjeti za to, omogućit će Vam se glasanje putem pošte.

Slijedi nekoliko korisnih informacija, vezanih za postupak glasanja:

Glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH

Ako ste se prijavili da glasate u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (i nalazite se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH), na dan održavanja izbora, sa sobom ponesite jedan od važećih identifikacionih dokumenata (sa fotografijom), radi utvrđivanja identiteta:
– ličnu kartu BiH ili
– pasoš BiH ili
– vozačku dozvolu BiH.

Ako ste se prijavili da glasate u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i imate status izbjeglog lica iz BiH, na dan održavanja izbora, sa sobom ponesite jedan od važećih identifikacionih dokumenata (sa fotografijom), radi utvrđivanja identiteta:
– pasoš BiH ili
– vozačku dozvolu BiH ili
– važeću ličnu ispravu izdatu od zemlje domaćina ili
– izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Prilikom ulaska na biračko mjesto (diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH), predočit ćete jedan od gore navedenih važećih identifikacionih dokumenata, čime dokazujete svoj identitet članu biračkog odbora. Ako se Vaše ime nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska, potpisujete se na naznačeno mjesto, pored svog imena, identično kao što ste potpisani na identifikacionom dokumentu. Zatim ćete dobiti odgovarajuću kombinaciju glasačkih listića i obaviti glasanje. Potrebna tehnička uputstva dobit ćete od nazočnih članova biračkog odbora.
Biračka mjesta otvaraju se u 7.00h, a zatvaraju se u 19.00h, po lokalnom vremenu.

Glasanje putem pošte

Ako ste se prijavili da glasate putem pošte (i nalazite se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem pošte), Centralna izborna komisija BiH dostavit će Vam birački paket, koji sadrži:

– obrazac sa ličnim podacima birača: ime i prezime, jedinstveni matični broj, datum rođenja, trenutnu adresu van BiH (ulica i broj, grad, poštanski broj, država), kombinacijski broj za glasačke listiće i tehnička uputstva kako treba glasati (odštampana na poleđini obrasca);
– odgovarajuće glasačke listiće, koji se izdaju za osnovnu izbornu jedinicu za koju glasate;
– povratnu kovertu sa odštampanom povratnom adresom Centralne izborne komisije BiH i
– kovertu za glasačke listiće, koja osigurava tajnost glasanja.

Kada glasate, šaljete nazad Centralnoj izbornoj komisiji BiH povratnu kovertu, koja treba da sadrži:

– kovertu za glasačke listiće, koja osigurava tajnost glasa, sa upakovanim glasačkim listićima i koja je zalijepljena, kako bi se osigurala tajnost glasanja;
– kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (lične karte BiH ili pasoša BiH ili vozačke dozvole BiH ili, ako imate status izbjeglog lica iz BiH, pored navedenih ličnih dokumenata možete priložiti kopiju važeće lične isprave izdate od zemlje domaćina ili izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije);
– popunjen obrazac sa ličnim podacima (koji ste dobili u sklopu biračkog paketa).

*napomene*

– da bi se osigurala tajnost Vašeg glasa, glasački listići se pakuju u kovertu, koja osigurava tajnost glasa, a koju ćete dobiti u sklopu svog biračkog paketa;
– koverta koja osigurava tajnost glasa i glasački listići ne smiju biti ispisani Vašim ličnim i drugim podacima; glasački listić treba da zadrži isključivo Vašu izraženu glasačku volju – u suprotnom Vaš glasački listić će biti nevažeći;
– obratite pažnju na rokove za prihvatanje povratne koverte – povratna koverta koju ste poslali Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije na dan održavanja izbora, bit će prihvaćena i prebrojana ako stigne u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije 10 (deset) dana od dana održavanja izbora i ako je na povratnoj koverti otisak poštanskog žiga zemlje iz koje glasate sa datumom ne kasnijim od datuma održavanja izbora;
– Centralna izborna komisija BiH distribuirat će Vodič za glasanje putem pošte preko diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu, web stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba) i ostalih autoriziranih web stranica, kao i ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracija.

Izvor informacija:
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH
• Zvanična web stranica: www.izbori.ba