Preko 120 hiljada hafiza Kur'ana u Turskoj

1053

Predsjednik Zavoda za vjerska pitanja, koji djeluje u sklopu Uprave za vjerska pitanja u Turskoj, Benjamin Albayrak potvrdio je da se broj hafiza u Turskoj u 2015. godini povečao na 120 hiljada i 80 hafiza.

Albayrak je na svečanosti povodom dodijele hafiskih diploma na fakultetu u Malatyi, govorio o važnosti učenja Kur'ana napamet i važnosti proučavanja islamskih znanosti.

On je naglasio da Uprava za vjerska pitanja daje punu podršku i pomaže centre za učenje Kur'ana koji su raspoređeni po cijeloj Turskoj.

Istakao je da Turska ima 300 internata  u kojima boravi 61 hiljada i 500 učenika u toku učenja Kur'ana napamet, a tu je još i 15 hiljada halki Kur'ana.

Albayrak je kazao da je Ministarstvo ove godine uručilo 6. 150 diploma novim hafizima Kur'ana, dodavši: ”Od 1932. godine počeli smo organizirati halke Kur'ana sa devet ljudi, a danas je u taj proces uključeno 19 hiljada i 850 ljudi.

U 2015-2016. godini omogučeni su časovi učenja Kur'ana za 1,5 miliona građana, a na tom projektu angažirano je 40 000 profesora.”

davši: ”Od 1932 godine počeli smo organizirati halke Kur'ana sa devet ljudi, a danas je u taj proces uključeno 19 hiljada i 850 ljudi.