Radovan Karadžić želi iskoristiti Mirsada Kebu za mijenjanje karaktera rata u BiH

1834

Saff je došao u posjed pisma kojeg je Bosna i Hercegovina dobila od Haškog tribunala, a u kojem se od naše zemlje traži dostavljanje dokumenata o navodnim ratnim zločinima Armije R BiH koje je Mirsad Kebo predao Tužilaštvu BiH. Optuženi Radovan Karadžić u spomenutom pismu navodi da su do njega došle informacije o dokumentima koje je Mirsad Kebo dostavio Tužilaštvu BiH. U nastavku on traži te dokumente kako bi ih koristio u svojoj odbrani. U nastavku se navodi ključni razlog traženja Kebinih dokumenata. “Dokumenti bi mogli biti bitni zbog jedne važne stvari u mome slučaju – da li su navodni zločini počinjeni od strane bosanskih Srba za vrijeme rata bili rezultat nacionalne politike, etničkog čišćenja ili su ta djela počinjena zbog drugih razloga., kao što su opravdane vojne operacije, samoodbrana ili zbog lične osvete”. Iz ovog se jasno vidi da Radovan Karadžić želi da iskoristi Mirsada Kebu i njegove lažne dokumente i tvrdnje za dokazivanje teze da su se Srbi branili ili da su pojedini zločini počinjeni kao djela proistekla iz opravdanih vonih operacija, samoodbrane ili zbog lične osvete”.

Screenshot_181