Saudijski vojnici i policajci osvojili srca svih hadžija /FOTO/

282

Svake godine milioni muslimana posjećuju Meku i okolna sveta mjesta radi obavljanja hadža.

Kao i uvijek do sada, i ove godine sigurnost tokom hadža bila je na prvom mjestu. Saudijska Vlada je angažirala stotine hiljada pripadnika snaga sigurnosti da čuvaju red i mir kako bi hadžije u potpunoj sigurnosti mogli obaviti sve vjerske obrede.
Iako su sigurnosni izazovi brojni, saudijski vojnici i policajci su posebno posvećeni pružanju pomoći iznemoglim hadžijama. Oni su uvijek nasmijani i spremni da priteknu u pomoć i olakšaju hadžijama obavljanja vjerskih obreda. Saudijski vojnici i policajci su ponos svih muslimana.

FOTO: Vojnici i policajci odmaraju nakon napornih intervencija

FOTO: Svaki pokret hadžija bio je budno praćen

FOTO: Antiraketni štit u blizini Kabe