Šiijski imami nadijevali su svojoj djeci imena Omer, Ebu Bekr i Aiša da bi vječno sačuvali spomen na najodaranije ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

1793

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako čujete nekog šiju da vrijeđa i psuje Omera, r.a., upitajte ga: ”Na kojeg Omera si mislio: na Omera ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Omera ibn Hasana ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Omera ibn Huseina ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Omera ibn Alija – Zejnul-Abidina ibn Huseina, ili na Omera ibn Musu el-Kazima?”

Ako čujete nekog šiju da vrijeđa i psuje Aišu, r.a., i da govori: ”Aiša je u džehennemskoj vatri!”, upitajte ga: ”Na koju Aišu si mislio: na Aišu bint Džafer Es-Sadik, ili na Aišu bint Musa el-Kazim, ili na Aišu bint Ali er-Rida?”

A ako čujete nekog šiju da vrijeđa i psuje Ebu Bekra, r.a., upitajte ga: ”Na kojeg Ebu Bekra si mislio: Ebu Bekra ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Ebu Bekra ibn Hasana ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Ebu Bekra ibn Huseina ibn Alija ibn Ebi Taliba, ili na Ebu Bekra ibn Musu el-Kazima?” Zatim ga pitajte: ”Zašto su ovi velikani islamskog ummeta, a koje vi smatrate svojim bezgriješnim imamima, nadijevali svojim sinovima i kćerima imena: Omer, Ebu Bekr i Aiša?”

Zar im nisu davali ta imena zato što su poštovali i cijenili ashabe: hazreti Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., hazreti Omera ibn Hattaba el-Faruka, r.a., i majku vjernika hazreti Aišu, r.a., i zato što su željeli da u njihovim srcima vječno ostane spomen na najodabranije ashabe i osobe koje su bile najdraže Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.?!