Slika dana: Turisti spavaju na trotoaru u blizini Željezničke stanice u Sarajevu

4751