Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo & EYOF 2019 /VIDEO/

517

Hitna pomoć Sarajevo ce sa velikim ponosom i čašću, vršiti medicinska obezbjeđenja svih borilišta tokom Eyofa.
Preko 45 medicinskig ekipa sa oko 150 medicinskih radnika, što doktora, što tehničara, preko 25 vozila opremljenih sa najsavremenijom medicinskom opremom za pružanje hitne medicinske pomoći.
Veliki je ovo izazov za HP Sarajevo, svi kapacitsti će se, kako ljudski tako i mts, staviti u funkciju,
kako bi sva borilišta sve vrijeme bila pokrivena sa medicinskim obezbjeđenjem. Naravno u saradnji sa MO I OS BIH spremni smo i za eventualni. zračni transport.