četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Prvi dan Kurban-bajrama najvrjedniji je dan u godini

Pripremio:  Semir Imamović Jedna od važnih karakteristika islamskog vjerozakona (Šerijata) jeste da on, svojim konceptom „umnogostručavanja nagrade“, stimuliše svoje sljedbenike na činjenje dobra kojim će