srijeda, 23. novembar 2022 / 29. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Stoljeće na plećima imama iz Kozarca

Piše: Sudbin Musić / Magazin Stav U Kozarcu živi jedan od najstarijih stanovnika Bosne i Hercegovine – hadži Teufik-efendija Hadžić. Na ulaznim vratima povratničke kuće,