petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

01. februar – Svjetski dan mahrame

Svjetski dan mahrame obilježava se prvog februara. Prvi put u svijetu obilježen je 2013. godine i to na prijedlog Nazme Khan iz New Yorka, koja