subota, 19. novembar 2022 / 25. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Čitanje budućnosti

Piše: Dr. Selman el-Avde / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Mus'ab ibn Zubejr je (šesdeset i sedme godine po Hidžri – 686. god. po