SAFF

Allah mrzi izdajstvo i izdajnike

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ebu Rafi’ je bio koptski kršćanin koji je živio u Mekki, pa su ga Kurejšije

Lažna pobožnost

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je hazreti Omer, radijallahu anhu, vidio čovjeka na pijaci kako nosi hurmu