SAFF

Lažna pobožnost

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je hazreti Omer, radijallahu anhu, vidio čovjeka na pijaci kako nosi hurmu u ruci i viče: ”Našao sam hurmu, ko je njen vlasnik?”

Na to mu je hazreti Omer, radijallahu anhu, rekao: ”Pojedi je, lažni pobožnjače!”

Mnogo je onih koji pokazuju pobožnost u jednostavnim stvarima, tako da ljudi za trenutak pomisle da su to ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali kada se upoznaju druge njihove osobine i njihovo cjelokupno stanje, otkrit ćemo da je razdaljina između njih i islamskog ahlaka i pobožnosti kao između istoka i zapada.

Pridavanje pažnje sitnicama na uštrb krupnih stvari koje su temelj vjere, vanjskom izgledu na uštrb suštine, ne znači nikakvu pobožnost. Redovno pranje zuba i održavanje njihove čistoće je sunnet, ali je zato ostavljanje ogovaranja muslimana i nejedenje njihovog mesa i održavanja čistoće srca farz.

Drugom prilikom je hazreti Omer vidio čovjeka kako iznureno i umrtvljeno hoda, pa je upitao: ”Šta mu je?” Rekli su mu da je on asketa i pobožnjak, pa ga je Omer udario bičem i rekao mu: ”Ne umrtvljuj našu vjeru, Allah te umrtvio! Islam nije bolesnik.”

Pobožnost i asketizam nije da čovek hoda slab i iznuren kao da je na par koraka od smrti, niti da nosi pohabanu odjeću, već je istinski asketizam i pobožnost ostavljanje harama.

Ko napusti i ostavi ono što je Allah zabranio, on je pravi asketa i pobožnjak makar posjedovao bogatstvo veće od Karunovog, a onaj ko je uronjen u razne vrste harama ne može biti asketa i pobožnjak makar ne imao novca ni za hljeba.

Hasan el-Basri je upitan: ”Može li čovjek biti asketa i pobožnjak i kada posjeduje hiljadu dirhema?” Odgovorio je: ”Da, ako su dirhemi u njegovoj ruci, a ne u njegovom srcu.”

Imam Ahmed je u svom Musnedu zabilježio predaju u kojoj se navodi da je Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao: ”Utječem se Allahu od licemjerne skrušenosti.” 

Upitali su: ”Šta je to licemjerna skrušenost?”

Rekao je: ”Da vidiš tijelo skrušeno, a srce nemarno.”

Sufjan es-Sevri je govorio: ”Doći će vrijeme u kojem će se pojaviti ljudi koji će se pretvarati da su skrušeni i ponizni da bi ostavili pozitivan dojam na druge, a zapravo su oni krvoločni vukovi čiji cilj je dunjalučko bogatstvo i zarada, svejedno bila ona halal ili haram.”

Prenosi se da je Aiša, radijallahu anha, vidjela čovjeka koji je hodao praveći se da je slab i iznemogao, pa je upitala: ”Šta je ovo?” 

Rekli su: ”Ovaj čovjek je asketa i pobožnjak.”

Aiša, radijallahu anha, rekla je: ”Omer ibn Hattab je bio asketa i pobožnjak, ali kada je govorio, ljudi su slušali, kada je hodao, hodao je žurno, a kada je udarao i kažnjavao u ime Allaha, boljelo je.”

Allahu se utječemo od lažne pobožnosti, od skrušenog tijela i nemarnog srca, i od toga da ljudi kod nas vide jedno a Allah nešto sasvim drugo. 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA