četvrtak, 7. decembar 2023 / 23. džumade-l-ula 1445

SAFF

Zulum je prvi vijesnik propasti države

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Muhamed ibn Ahmed el-Mekarri prenosi u svojoj knjizi El-Muhtar min nevadir el-ahbar da je abasijski