četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Foreign Affairs: Bosna na opasnom putu

Na Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, slike iz opkoljenih gradova Ukrajine, pokolja i masovnog raseljavanja retraumatiziraju društvo koje nikada nije smjelo zacijeliti nakon