petak, 23. decembar 2022 / 29. džumade-l-ula 1444

SAFF

Kojeg je roda Snješko Bijelić?

U Velikoj Britaniji je pao snijeg i tim povodom je jedan Britanac napisao pismo svom prijatelju, sljedećeg sadržaja: ”U Londonu je sinoć pao snijeg, pa