subota, 23. septembar 2023 / 8. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Kad se pokvari vladar, pokvari se i narod

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ibn Esir i drugi muslimanski historičari zabilježili su predaju u kojoj se navodi: ”Kada bi se, u vrijeme Hadžadža ibn Jusufa,