SAFF

Kad se pokvari vladar, pokvari se i narod

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ibn Esir i drugi muslimanski historičari zabilježili su predaju u kojoj se navodi: ”Kada bi se, u vrijeme Hadžadža ibn Jusufa,