SAFF

Oholost je zastor od Dženneta

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Jedno od značenja koje se ponavlja skoro na svakoj stranici Kur'ana, eksplicitno ili implicitno, jeste da je istina potpuno jasna, ali