Ako je odjeća tvoje vjere spržena grijehom, obnovi je istigfarom

628

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na ovaj dan (10. Juni) godine 1203. umro je sjajni učenjak Ibnul-Dževzi. Nadimak Ibnul-Dževzi dobio je po stablu oraha koje se nalazilo pred njegovom kućom, dok u gradu nije bilo ni jednog drugog stabla oraha.

Jedan je od muslimanskih učenjaka koji je napisao najviše djela. Napisao je negdje oko trista djela, pa je imam Ez-Zehebi u svom djelu Sijer el-‘alam en-nubela’, o njemu napisao: ”Ne znam da je iko napisao knjiga koliko ih je napisao Ibnul-Dževzi.”

On je zabavljač u svojoj knjizi El-Ezkija, simpatični pripovjedač u djelu Ahbarul-humka vel-mugaffilin, historičar u knjizi Tarihul-umem vel muluk, isposnik u knjizi Et-tezkiretu fil-va'zi, pobožnjak u djelu Sifetu es-Safwa, i njegove knjige se čitaju u jednom dahu.

Mnoge mudre misli i izreke rasute po njegovim knjigama, danas bi itekako bile prikladne za mudrosti dana ili najbolje postove i tweetove. Evo nekih od njegovih izreka:

– Knjige su tvoja besmrtna djeca.

– Teško tebi! Ako griješiš prema Onome Koji spušta kišu, pa od koga se onda nadaš da će ti, u vrijeme suše, spustiti kišu.

– Najgora vrsta kazne je da skreneš sa pravoga puta, a šejtan te obmanjuje i uvjerava da si ti od onih koji su ustrajni na pravom putu.

– Teškoća pokornosti nestaje, a nagrada ostaje, užitak grijeha nestaje, a kazna ostaje.

– Ako želite promijeniti nedaće u kojima živite, onda prvo promijenite (ostavite) grijehe koje činite.

– Ako u svom srcu nađeš i osjetiš tminu nakon učinjenog grijeha, znaj da u tvom srcu postoji i svijetlo, jer da ga nema ne bi mogao vidjeti tminu.

– Ako ustaneš da klanjaš noćni namaz, koristi se metodom djeteta, jer dijete plače dok ne dobije ono što želi.

– Ako je odjeća tvoje vjere spržena grijehom, obnovi je istigfarom.

– Put do Allaha ne prelazi se nogama, već srcem.

– Blagodati na kojima se zahvaljuje Allahu, ostaju, a blagodati na kojima se ne zahvaljuje, nestaju.