subota, 9. decembar 2023 / 25. džumade-l-ula 1445

SAFF

Ako vjernike spriječi bolest od izvršavanja ibadeta i dobrih djela koja su inače činili, piše im se potpuna nagrada

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: ”Bili smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., u vojnom pohodu, pa je rekao: ‘U Medini ima ljudi (tj. u Medini su ostali neki ljudi), vi nećete preći ni jednu razdaljinu, niti prevaliti  ni jednu dolinu, a da oni nisu sa vama. Njih je spriječila i zadržala bolest.”’

Druga predaja se završava Poslanikovim, s.a.v.s., riječima: ”… A da neće imati udjela u nagradi kao i vi.” (Muslim)

U hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Enesa ibn Malika, r.a., dolazi da su ashabi rekli: ”Allahov Poslaniče, kako će oni biti sa nama kada su ostali u Medini?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Oni su ostali u Medini, jer su bili spriječeni (nekim razlogom).”

Ovo je radosna vijest kojom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obradovao ashabe, ali i sve muslimane i muslimanke u svim generacijama, koje bolest ili neki drugi razlozi spriječe od obavljanja propisanih ibadeta i dobrih djela koja su redovno činili kada nisu imali spomenutih prepreka, o potpunoj nagradi kod Allaha, dž.š., kao i kada su izvršavali te ibadete i činili dobra djela.

To znači, ako je neko redovno izvršavao određeni ibadet, kao što je klanjanje namaza u džematu, klanjanje džuma-namaza i činio druga dobra djela, a zatim bude spriječen i ne bude u mogućnosti to činiti, njemu se piše potpuna nagrada za to djelo, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada se čovjek razboli ili ode na putovanje, njemu se piše puna nagrada (za ibadete i dobra djela) kao i kada je bio zdrav i kod kuće.” (Buharija)

Također, ako je neko praktikovao klanjati određene nafile, ili je postio nafilu, pa ga bolest ili putovanje spriječe u tome, njemu se piše potpuna nagrada za ta djela, kao i kada ih je činio dok je bio zdrav.

Dakle, onaj koji je želio učiniti dobro djela, ko žudi za dobrim djelima, ukoliko je inače imao običaj činiti dobra djela i ibadete, pa bude nečim spriječen, njemu se piše potpuna nagrada.

Allaha molimo da nam, zbog naših iskrenih nijeta i spriječenosti da izvršavamo neke ibadete (džuma-namaz, namaz u džematu, i sl.), usljed epidemije Corone i prisiljenosti na izolaciju, upiše potpunu nagradu za te ibadete i ostala dobra djela, kao da smo ih i činili. Amin!

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA