Alija Izetbegović: Zar neko ima pravo biti neutralan u ovakvoj situaciji?

1120

“Imam običaj da s vremena na vrijeme obiđem jednu osnovnu školu u Sarajevu i razgovaram sa djecom. Poredeći dječija razmišljanja i razmišljanja nekih naših intelektualaca, mogu vam reći da moja ocjena često prevagne u korist djece. Djeca su, naime, veoma jasna kada je u pitanju njihova zemlja Bosna i narod kome pripadaju. Njima su ti pojmovi jasni, nikakve zbrke u glavi. A čujem kako neki intelektualci vele: “Ja sam neutralan, rat me ne zanima, ja sam iznad toga”. Oni su uvijek nešto izvan, i iznad, itd. U ovom sukobu, kada ubijaju djecu i siluju žene, oni su neutralni, zar neko ima pravo biti neutralan u ovakvoj situaciji? Ovo je zaista vrijeme kontrasta i nikada se dobro i zlo nisu tako jasno sudarili, da bi i slijepom bilo jasno šta je šta. A oni su neutralni.
Nek ih je sram!”
Alija Izetbegović, govor u Tuzli 1994. godine.
Knjiga “Robovi biti nećemo (govori 1990. – 1995.)”