SAFF

Allaha mi, ja ne znam ni jedno dobro djelo draže Allahu od dobročinstva prema majci

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao:

”Allahov Poslaniče, ko ima najviše prava da se prema njemu lijepo ophodim?”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Tvoja majka.”
”A potom?”
”Tvoja majka.”
”A potom?”
”Tvoja majka.”
”A potom?”
”Tvoj otac.” (Buharija i Muslim)

U vjerodostojnoj predaji je došlo da je neki čovjek došao Abdullahu ibn Abbasu, radijallahu anhu, dok je držao predavanje, i rekao mu: ”Ja sam volio jednu djevojku, pa sam je zaprosio, ali me je ona odbila. Zatim ju je zaprosio drugi čovjek i ona je prihvatila njegovu ponudu. Bio sam bijesan zbog njenog prihvatanja bračne ponude od drugog čovjeka, pa sam je ubio. Ima li za mene mogućnost pokajanja?”

Abdullah ibn Abbas upitao je: ”Da li ti je živa majka?” ”Ne”, odgovorio je čovjek. Onda mu je Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: ”U tom slučaju čini mnogo istigfar, traži oprost od Allaha, i čini dobra djela.”

Kada je čovjek otišao, Ibn Abbasov učenik Ata’ ibn Jesar upitao je Ibn Abbasa: ”Čuo sam da si ga pitao je li mu majka živa, zašto si ga to pitao?”

Abdullah ibn Abbas, odgovorio je: ”Allaha mi, ja ne znam ni jedno dobro djelo draže Allahu od dobročinstva prema majci.”

Štaviše, postoje neke predaje u kojima se spominje da je faraon, uprkos svojoj tiraniji i okrutnosti, bio čovjek koji je mnogo činio dobročinstvo prema svojoj majci, pa mu je Allah odgodio kaznu zbog tog dobročinstva, a kad mu je majka umrla, onda ga je stigla zaslužena Allahova kazna.

Niko ne voli opraštanje kao Allah, i zbog ljubavi prema opraštanju, Allah je naredio dobročinstvo prema roditeljima, a posebno prema majci, jer je ona po svojoj fizičkoj konstrukciji slabija od muškarca i njeno tijelo trpi u toku trudnoće i odgajanja djeteta, ali i pored toga, ona daje i žrtvuje više od muškarca.

A budući da žena udajom napušta kuću svojih roditelja i odlazi u tuđinu, dobročinstvo prema njoj kao supruzi je kompenzacija za njezinu odvojenost od porodice, i na to bi muškarci trebali posebno obratiti pažnju.

Majke su te koje rađaju i odgajaju heroje islamskog ummeta

Majka imama Ahmeda budila je svoga sinčića tokom hladnih bagdadskih noći, pripremala mu vodu za abdest, a zatim ga pratila u džamiju na sabah-namaz. Kada je odrastao, Allah je preko njega sačuvao islam u danima smutnje koju su posijale mu'tezile u vezi dogme o stvorenosti Kur'ana.

Imam Buharija odrastao je također kao siroče uz svoju majku. Međutim, njegova majka posvetila se odgoju svoga sina i tako ga odgojila da se nije ni primijetilo da nema oca. Nije prošlo puno vremena, a njen sin je postao imam u hadisu za kojeg je njegov šejh rekao: ”Boljeg i učenijeg čovjeka u hadiskoj nauci od Buharije nema.”

Imam Šafija bio je siroče bez oca, pa je svu brigu o njemu preuzela njegova majka koja je odbila da se uda nakon smrti muža, kako bi se posvetila odgoju svoga sina. Napustila je svoju porodicu u Gazi i došla sa njim u Mekku kako bi sačuvala njegovo časnu lozu, jer je njegov i Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, predak Abdu Menaf. Majka ga je odgajala i brinula se o njemu dok nije postao učenjak za kojeg je Ahmed ibn Hanbel rekao: ”Šafija je poput sunca za zemlju i poput zdravlja za ljude.”

Otac Sufjana es-Sevrija umro je kada je Sufjan bio mali, pa je on želio raditi i privređivati kako bi izdržavao sebe i svoju majku. Međutim, majka mu to nije dozvolila, već mu je rekla: ”Sine, posveti se islamskoj nauci, a ja ću pletenjem zarađivati za tvoje školovanje i mislim da će ti to biti dovoljno.” I ona je nastavila plesti i tako zarađivati za sebe i svoga sina, sve dok njezin sin Sufjan nije postao jedan od najvećih islamskih učenjaka.

Stoga činimo dobročinstvo našim majkama i ne zaboravimo da je Džennet pod majčinim nogama.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA