SAFF

Bivši papin savjetnik otkriva prevare i falsifikate u Bibliji

Facebook
Twitter
WhatsApp

Visoko cenjeni penzionisani sveštenik, koji je 17 godina (1980-1997) bio papin savetnik, otkriva biblijsko falsifikovanje i prevaru.

Dr. Mihael Ledvih je postao čuven kao katolički teolog koji je dobio međunarodna priznanja za akademska i profesionalna dostignuća. Cijenjen je profesor Bogoslovske sistemike, predsjednik univerziteta Miamot u Irskoj (Nacionalni univerzitet Irske) i punih 17 godina je vršio dužnost Papinog savjetnika u međunarodnoj komisiji svete stolice.

Kad je bio na vrhuncu karijere, on se povukao i počeo da stremi ka drugačijem duhovnom životu – sačinjenom od skromnosti, samopoznaje i duhovne transformacije.

„Mislim da je većina mojih savremenika rijetko proučavala iste stvari kao i ja, iako su sigurno bili svjesni o tim stvarima kao i ja. Bilo je mnogo ljudi na značajnim pozicijama u crkvi koji su razmatrali nesuglasice i većina njih je počela da se suprotstavlja vjerskom autoritetu. Ovo su stvari koje su se oduvijek dešavale u istoriji hrišćanstva“.

„Jednog dana sam razgovarao sa jednom osobom koja je držala do važnosti trenutne vjerske istine.“ Pitao sam: „Gdje mogu da se nadam da ću naći jevanđelja iz Novog Zavjeta? Dozvolite mi da nešto predložim.“

„Idite do vatikanske biblioteke i pogledajte najstariji rukopis Novog Zavjeta koji imamo, poznat kao kodeks Vatikanus, koji je vjerovatno jedna od Biblija koju je naručio Konstantin.

Drugi rukopis koji treba da vidite je u Britanskoj biblioteci pod imenom Kodeks Sinaitikus, pronađen na planini Sinaj u manastiru Svete Katarine.

Pogledajte ova dva teksta, oba iz IV vijeka i pokušajte da pronađete čuvenu priču u kojoj Isus spasava gospu koja je kamenovana zbog preljube u osmom poglavlju jevanđelja po Jovanu.

To je veoma moćna priča, ali nije ni u jednom od tih rukopisa što znači da je priča ubačena u Novi Zavjet početkom IV vijeka, ako ne i kasnije. Mogu da vam dam stotinu drugih primjera“.

vestinet.rs

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA