petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Blagodat je hirovita, pa je ukroti zahvalnošću

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Islamski učenjak Tadžuddin es-Subki, rekao je: ”Blagodat ne nestaje i ne odlazi od tebe uzalud, tek tako, jer Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samog sebe.

I znaj da određena blagodat nije otišla od tebe osim ako nisi ispunio ono što je tvoja obaveza, a to je zahvalnost Allahu, dželle šanuhu.

Svaka blagodat na kojoj se ne zahvaljuje zaslužuje da nestane, kao što je rečeno: ‘Ako blagodat bude popraćena zahvalnošću, ona traje, a ako bude popraćena poricanjem i nezahvalnošću, ona nestaje.’

Rečeno je također: ‘Blagodat je divlja i hirovita, pa je ukroti zahvalnošću.’

Poenta je u tome da Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju na to da poricanje i nezahvalnost na blagodatima priziva njihovu propast i nestanak, a da zahvalnost zahtijeva njihov ostanak i trajanje.” (Es-Subki, Mu'idun-ni'am ve mubidun-nikam)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA