SAFF

Bošnjaci pred bitkom života

Facebook
Twitter
WhatsApp

1377573 10201914365882292 1624608059 nPiše: Semir Iamović

Maske su pale. Nema više nikakve dileme da je predstojeći Popis usmjeren protiv Bošnjaka. Tek posljednjih dana saznajemo za neke detalje koji su skrivani od Bošnjaka, kako bi umrtvljeni dočekali bitku života. Mnogi mediji su očito potplaćeni i interesom uvučeni u operaciju zamagljivanja istine o Popisu. I mnogi političari. Ovo neodoljivo podsjeća na vrijeme pred početak agresije, kada su Bošnjaci uvjeravani da će ih JNA štititi od istih onih kojima je JNA dijelila oružje. Danas Bošnjake uvjeravaju da „Popis ne treba politizovati”, da ih štiti dejtonska država, ista ona koja je prihvatila Popis koji će blokirati popisivanje dijaspore i generirati razjedinjavanje Bošnjaka, a što će u sveukupnosti otpisati hiljade i hiljade Bošnjaka iz bošnjačkog korpusa. Ovaj gubitak je daleko od pukog statističkog podatka, jer će se na osnovu novih procenata – koliko koga ima – formirati vlast, dijeliti funkcije, i sl. Bošnjaci koji se upišu u Bosance, postat će Ostali, a time će samo doprinijeti da više funkcije dobiju Jevreji i Romi, po osnovu insistiranja na presudi „Sejdić-Finci”. Grdno se varaju oni koji misle da će kategorija Ostalih biti predviđena za „Bosance”, jer je ona već rezervisana sa Jevreje i Rome, kao najistaknutije etničke manjine. Ali, o svemu ovome nema kritičkog dijaloga u bh. javnosti, kao što i potkraj 1995. nismo znali šta znači entitetska podjela, pa smo onda u svojoj avliji dobili genocidnu tvorevinu. Bošnjaci su dovedeni pred svršen čin, u kome će ili utakmicu života odigrati kako treba, ili ih neće biti. Istina, svakako neće biti više od pola Bošnjaka koji žive vani, ali, cilj je sačuvati šta se sačuvati može. Najvažnije je sačuvati ono bošnjačko jezgro koje živi u gradovima sa bošnjačkom većinom, jer i tu sada prijeti opasnost da se dobar dio Bošnjaka odlomi prema tzv. bosanstvu, pa da svakako razdjeljena vlast bude još razdjeljenija. Zašto se sve odigralo ovako, pa je bošnjačka politika pristala na (samo)ubilački Zakon o popisu, kako su neki važni detalji skrivani od javnosti, kakav je onaj da će nas prebrojavati jedna izraelska agencija, ili onaj da žrtve etničkog čišćenja koje su raseljene nemaju pravo da se popisuju u BiH, itd. – sve to su pitanja koja se sutra moraju izanalizirati. A glavno pitanje je – šta su radile tolike bošnjačke institucije, toliki univerzitetski profesori, toliki akademski forumi, kad nisu imali pameti, ili hrabrosti, ili morala, da sve ovo, i mnogo toga što još ne znamo, prepoznaju i osude, da alarmiraju javnost, da traže stopiranje procesa koji je izvan svih civilizacijskih i humanističkih normi?! U ovom času, kad se Popis približio na razmak od nekoliko dana, mi nemamo prostora da se time bavimo. Imamo tek prostora da na osnovu ovih naznaka dodatno upozorimo bošnjačku javnost da nam je Popisom skovan plan za nestanak, u onoj mjeri u kojoj nas neće biti koliko nas istinski ima, već će nas biti onoliko koliko to treba Srbima, Hrvatima i međunarodnoj zajednici. Mi u ovom času ne znamo šta će se dogoditi sa tom nepravdom, hoće li ona ostati da živi, kao što živi Republika Srpska, ili će Bošnjaci smoći snage da sve ove aspekte analiziraju i pravno procesuiraju kao kršenje svojih ustavnih prava. Ono što treba da znamo jeste da se nalazimo pred jednim od najvećih izazova u našoj historiji, i da taj izazov neće niko ponijeti i iznijeti umjesto nas, tebe, koji ovo čitaš, mene, koji ovo pišem, tvojih najbližih, i mojih najbližih, ponaosob, i poimence. Pa, uz Allahovu Pomoć, krenimo da obavimo ovaj zadatak, u ime prošlih i budućih generacija. I ne zaboravi da time činiš hizmet sebi i drugima, a prema hadisu: ”Najdraži Allahu su oni koji najviše koriste ljudima (društvu, zajednici).” (Taberani, Ibn Ebi Dunja. Hadis je prema ocjeni šejha Nasirudina el-Albanija hasen, dobar)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA