četvrtak, 5. januar 2023 / 12. džumade-l-uhra 1444

SAFF

Ðiha, điha, SaraJOVO!

Piše: Fatmir Alispahić Katolici imaju Gospu u Međugorju, a Bošnjaci imaju Jovana Divjaka u Sarajevu! Nikada niko u bošnjačkoj povijesti nije počašćen tolikom ljubavlju, i