petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Srebrenica jučer, danas, sutra…

Autor: Dr.Edis Rastić Bješe to vreo i sunčan julski dan. Muhe su nasrtljivo dosađivale, a sunce je bespoštedno peklo. Gužva… Galama… Iznemoglo gledajući preneražena svjetina hrlila

Hava majka Pridorka

I. Što to ječi Pridor-polje To polje široko Što Kozara gora jeca Što kose razpliće Što se Sana razsrdila Bije o brigove Kakva huka iz

Supermusliman verzija 2.0

„Mi nemamo vremena praviti probleme jer smo zauzeti stvaranjem prilika“ geslo je koje bi dobrom dijelu današnjih muslimana trebalo redom ugravirati na čela, da ga

Damir Mašić: Tajna istinske ljubavi

Mladi bihaćki pisac i pjesnik Damir Mašić izdaje svoju drugu knjigu pjesama. Ovaj put radi se o knjizi islamskih pjesama. Damir je prošle godine izdao

armija-bih

Osman i tenk

Saff, br: 194 Piše: Mirsad Sinanović Ko god da do­đe na Igman, sta­ri­ji bo­rci mu priča­ju ka­ko je Osman sa­vla­dao či­tav te­nk. To i ne