srijeda, 27. septembar 2023 / 12. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Samo se još Bošnjak boji Schmidta!

Piše: Rasim Belko /PATRIA Na pitanje ko se boji Schmidta još, odgovor je prilično jednostavan – samo se još Bošnjak boji visokog predstavnika Christiana Schmidta.