Cilj srpske politike je kolektivizacija bošnjačke krivnje za terorizam

333

Svi građani Bosne i Hercegovine moraju se boriti protiv terorizma. Ta borba ne smije biti zloupotrebljena u svrhu postizanje političkih ili drugih ciljeva i na štetu Bosne i Hercegovine i njenih naroda. Nažalost, veliosrpske snage čine sve da preko lažne borbe protiv terorizma dohakaju Bosni i Hercegovini i bošnjačkom narodu. Srpska politika nastoji svim sredstvima da kolektivizira bošnjačku odgovornost za terorizam. A to rade na veoma perfidan način i uz pomoć bošnjačkih sluga i plaćenika velikosrpske politike. Zato se nastoji inkriminirati pripadnost, kako se to voli reći, vehabijskom pokretu, odnosno selefijama. Na taj način bi se automatski okrivilo desetine hiljada Bošnjaka za terorizam, a bila bi otvorena mogućnost da se po slobodnoj volji bilo ko od Bošnjaka proglasi selefijom i na taj način smjesti u rafu osumnjičenih terorista.
Aleksandra Pandurević, zagrižena parlamentarka iz SDS-a je danas u Parlamentu BiH to slikovito objasnila. Istakla je da svi prisutni u Parlamentu treba da pokažu zrelost i odgovornost, jer bez toga, kako je rekla, nema efikasne borbe protiv terorizma.”Ljudi koji se bave terorizmom ne mogu se identifikovati sa Bošnjacima i islamom. Riječ je o pokretu selefije ili vehabije kako ga već zovu”.  Ona je rekla  da se osporava akcija „Ruben“  i pored sljedećih informacija: “Imamo informaciju da se 24 osobe s tog spiska, nalaze na spisku pripadnika selefijskog pokreta ili njihovih simpatizera, a jedna od tih osoba hapšena je i u akciji “Damask” i da mu se sudi u Sudu BiH “, zaključila je Aleksandra Pandurević.
Iako još uvijek nema zakona koji krivično tretira pripadnost selefizmu, za policijsko – sigurnosne agencije sve selefije su automatski osumnjičeni – potencijalni teroristi, a što je Aleksandra Pandurević potvrdila u izjavi koju smo citirali. Argument za izrečeno nalazimo u dopisu Almira Džuve, direktora Obavještajno sigurnosne agencije BiH (OSA), a koji se danas našao pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta BiH kao sastavni dio izvještaja o hapšenju Bošnjaka u RS-u u okviru akcije “Ruben”. Naime, u spomenutom dopisu Almir Džuvo obavještava ministra sigurnosti Dragana Mektića da OSA nije informisana i nije učestvovala u akciji “Ruben”. U daljem tekstu Džuvo upoznaje Mektića da većina hapšenih Bošnjaka spada u kategoriju sljedbenika, simpatizera i osoba naklonjenih selefizmu. Almir Džuvo je citiranom tvrdnjom dokazao da je pripadnost selefizmu za OSA-u krivično djelo i da je zbog toga opravdano vršiti hapšenja kako su to radili sprski policacji u akciji “Ruben” ( Aleksandra Pandurević na osnovu Džuvinog dopisa i spominjanja selefija tvrdi da je bilo opravdano hapšenje Bošnjaka u akciji “Ruben”) .
Nije Almir Džuvo jedini bošnjački funkcioner koji pomaže velikosrpsku kolektivizaciju bošnjačke krivice za terorizam, ima tu još dosta bošnjačkih likova.
Nažalost, bošnjačka politika nije sposobna da se odupre velikosrpskoj ofanzivi kolektivizacije bošnjačke krivnje za terorizam. Bošnjačka politika (osim časnih pojedinaca), odnosno javnost vjeruje u iskrenost velikosrpskih politčara, kao što je Aleksandra Pandurević, kada nas ubjeđuju da nisu Bošnjaci krivi za terorizam već da su krivci selefije. A ko su te selefije, koliko ih ima i gdje su oni? Srpska politika ima već spremne odgovore na sva ta pitanja, samo je važno da Bošnjaci povjeruju Srbima i pokažu, kako reče Pandurevićka, zrelost i odgovornost!

Faksimill dopisa Almira Džuve ministru Mektiću

Screenshot_1