SAFF

Čistoća srca nije maloumnost i naivnost, već prednost koju Allah daruje onima koje voli

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominje se da je jedan čovjek došao kod šejha El-Ša'ravija i rekao mu: ”Želim da znam jesam li ja čovjek dunjaluka ili čovjek Ahireta?”

Šejh mu je rekao: ”Allah je milostiv prema Svojim robovima, pa nije dao da njihove vage i mjerila vrijednosti budu u rukama drugih ljudi.”

Čovek je upitao: ”Kako?”

Šejh El-Ša'ravi, rekao mu je: ”Zato što možeš prevariti ljude, ali ne možeš prevariti i zavaravati samog sebe. Tvoja vaga je u tvojim rukama i ti sâm možeš provjeriti i znati da li si čovjek dunjaluka ili čovjek Ahireta.”

”A kako to?”, upitao je čovjek.

Šejh je odgovorio: ”Ako ti dođe neko i dadne ti novac, a zatim dođe neko ko ti uzme milostinju (sadaku), kome ćeš se od njih dvojice više obradovati?”

Čovjek je šutio, a onda mu je šejh rekao: ”Ako se raduješ onome ko ti daje novac, onda si ti jedan od ljudi dunjaluka, a ako se raduješ onome ko od tebe uzima milostinju, onda si ti od ljudi Ahireta.

Čovek se raduje onome ko mu daje ono što voli. Onaj ko mi daje novac, daje mi dunjaluk, a onaj ko uzima milostinju od mene, daje mi Ahiret. Pa, ako si od ljudi Ahireta, raduj se onome ko od tebe uzima milostinju, više nego ko onome ko ti daje novac. Zato su učeni i pobožni ljudi iz prvih generacija, kada bi im došao neko da traži milostinju, radosno govorili: ‘Dobro došao onaj koji će ponijeti moja dobra djela na Ahiret bez naknade.’ I primali su takve s radošću i dobrodošlicom.”

Čovjek je rekao: ”Ja na ovo nemam šta reći osim: svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo!” (Htio je reći kako je teško dostići takav stepen).

Šejh mu je rekao: ”Ne gubi nadu u Allahovu milost, već slijedi njihovu stazu i stići ćeš ih. Ako nisi kao oni, barem ih oponašaj, jer oponašanje časnih i čestitih vjernika znači uspjeh.

Ako ti dođe neko da ti se pojada na svoje teško stanje, pažljivo ga saslušaj.

Ako ti dođe neko da se izvini, oprosti mu.

Ako ti dođe potrebni siromah, udijeli mu sadaku.

Ne traži se od tebe da stalno nosiš Kur'an u džepu, već da budeš ajet (znak i primjer) u svom ahlaku i ponašanju.

Blago onima koji siju dobro među ljudima.

Budi takav da, kad te ljudi vide, blagosiljaju i upućuju dove za one koji su te odgojili.

Čistoća srca nije maloumnost i naivnost, već prednost i odlika koju Allah daruje onima koje voli.” 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA