Čuvaj se da ne učiniš zulum onima koji, osim Allaha, nemaju drugog zaštitnika 

234

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Iako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao sa potpunim i cjelovitim Šerijatom koji mu je Allah objavio, i uspostavio mnoge zakone i propise, on je prevashodno želio da njegov ummet, njegovi sljedbenici, obožavaju Allaha kao da Ga vide, da čine dobro u nadi da će steći Allahovu nagradu i da ostave grijehe zbog straha od Allaha, a ne zbog straha od ograničenja ili zakona.

Ono što danas naučnici u društvenom ponašanju nazivaju “samodisciplinom”, jest ono o čemu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio prije 1.440 godina. Naime, odgovarajući meleku Džibrilu na njegovo pitanje: ”Šta je ihsan?”, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”

Ashab Ebu Mes'ud el-Bedri nam pripovijeda: ”Jednom prilikom sam udarao svoga slugu (roba) bičem, pa sam čuo glas iza mojih leđa: ‘Znaj, o Ebu Mes'ude!’ U tom trenutku, od silne srdžbe, nisam mogao raspoznati glas, a kada mi je prišao, prepoznao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i istog trenutka mi je ispao bič iz ruke. Zatim mi je rekao: ‘Znaj, o Ebu Mes'ude, da je Allah moćniji od tebe u odnosu na ovog mladića!’ 

Rekao sam: ‘Allaha mi, nikada više neću udariti slugu i ja ga ovom prilikom oslobađam u ime Allaha.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Da to nisi učinio, dotakla (pržila) bi te  džehennemska vatra.”’

Postoje stvari ili radnje za koje se ne odgovara pred zakonom, niti se pred zemaljskim sudovima tretiraju kao greške i zlodjela, ali Allah sve vidi, i meleki pišu, a sutra će biti uspostavljen pravedan sud, kada ljudima budu podijeljene knjige djela koje ni mali ni veliki grijeh nisu izostavile. 

Supruga nad kojom činiš nasilje i koja svakodnevno sluša tvoj prijeteći glas poput biča, neće se žaliti sudovima, a ako to i učini ni sudovi, nažalost, neće čuti njezinu žalbu, ali znaj da Allah čuje njezin prigovor i vidi otvorenu ranu na njezinom srcu, i znaj da je On moćniji od tebe u odnosu na tvoju suprugu.

Obični radnik kojem nisi isplatio njegovo pravo, neće se usuditi prići policijskoj stanici da se žali na tebe, a ako bi se usudio i prijavio te, ti ćeš izbjeći bilo kakvu kaznu, jer imaš veze u policiji i u sudovima. Ali, imaj na umu da Allah zna kakav si mu zulum učinio, i da On čuje dove obespravljenih i uslišava njihove dove makar oni bili nevjernici. A šta tek misliš ako je onaj kome se učinio zulum i uskratilo pravo, musliman, pa učini sedždu i na sedždi prouči dovu: ”Allahu, ja sam poražen, a Ti se osveti!” Nuh, alejhi selam, uputio je ovu dovu, pa je Allah potopio cijelu Zemlju kako bi pomogao Svoga roba kojem je zulum učinjen. 

Tvoje dijete kojem činiš nepravdu dajući prednost drugom djetetu ili drugoj svojoj djeci nad njim, u toku svoga života i u oporuci koju ćeš ostaviti na samrti, možda se neće žaliti dunjalučkim sudovima i sudijama, jer zna da na taj način ne može vratiti pravo koje mu je oduzeo vlastiti otac, ali znaj da sutra neće biti važno ono što su pisali službenici u evidenciji o nekretninama, već će biti važno ono što su zapisali meleki pisari. 

Ono što je primjetno u životu na ovome svijetu, jeste da Allah daje pobjedu zemaljskim moćnicima u onoj mjeri u kojoj se oslanjaju na uzroke ili prirodne zakone koje je Allah uspostavio, ali kada jaki potlači slabog i kada mu učini zulum, u tom slučaju jaki neće umrijeti prije nego što Svemogući Allah uzme pravo koje je oteo od slabog. Stoga, boj se Allaha da učiniš zulum onima koji, osim svoga Gospodara, nemaju drugog zaštitnika i pomagača.