Da izgovoriš lijepu riječ na vrijeme, bolje je nego da napišeš pjesmu nakon što nestanu osjećanja

351

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Rečeno je: Da ponudiš cvijet na vrijeme, bolje ti je nego da doneseš zvijezdu sa neba kad bude prekasno.

Da izgovoriš lijepu riječ u pravo vrijeme, bolje je nego da napišeš najljepšu pjesmu nakon što nestanu osjećanja.

Da potrošiš minutu na vrijeme, bolje je nego da potrošiš cijelu godinu kad bude prekasno.

Ne odgađaj dobre i lijepe stvari, možda više nećeš imati priliku da ih učiniš.

Iskoristi ovih deset ”listova” prije nego opadnu: 

Prvi list: Tvoj dan koji ti prođe a nisi ga potrošio u onome što će ti koristiti.

Drugi list: Tvoje godine koje potrošiš na onoga koga voliš a on tebe ne voli.

Treći list: Tvoje zdravlje ako ga ne budeš čuvao.

Četvrti list: Tvoja djeca ako zanemariš njihov odgoj i ako ih ne podučiš istinskim vrijednostima.

Peti list: Tvoj najbolji prijatelj ako ne sačuvaš prijateljstvo sa njim.

Šesti list: Tvoje djelo ako mu se ne posvetiš i ako ga ne upotpuniš.

Sedmi list: Tvoji snovi ako ih zanemariš i ako se ne trudiš da ih ostvariš.

Osmi list: Tvoje vrijeme ako ode bez koristi.

Deveti list: Tvoj novac ako ga potrošiš na beskorisne stvari.

Deseti list: Tvoj život na ovome svijetu ako umreš i ne budeš radio ono što će ti koristiti na Ahiretu.

Koliko je samo listova u našem životu koji su opali i neće se više vratiti, niti će se ikada više zazeleniti. Stoga, iskoristimo spomenute i nespomenute listove života prije nego opadnu.