Dr. Ali es-Sallabi, vrhovni muftija Libije: Allahovom dobrotom i milošću, proći će noć i polomit će se okovi, Egiptom će ponovo zasjati sunce slobode

547
egipt

Priredio i prilagodio: Mr. Semir Imamović

Allahovom dobrotom i milošću, proći će noć i polomit će se okovi. Egiptom će ponovo zasjati sunce slobode, mira, pravde i ljudskog dostojanstva. Egipatska revolucija, koju krase najveće ljudske i civilizacijske vrjednosti, ostavila je neizbrisiv trag u ljudskim srcima. Ona je iz korjena promjenila (preporodila) egipatski narod, njegovo razmišljanje i osjećanja. Njen pozitivan odjek osjetio se u cijelom svijetu, svesrdno su je podržale sve slobodarske snage. Egipatski narod je bio i ostao pokretačka snaga (”glavnica”) islamskog umeta. Od njegove sudbine ovisi puno toga u islamskom svijetu. Trenutna dešavanja u Egiptu su nagovještaj pobjede nad nepravdom i silama tame. Ovaj veliki narod, slavne prošlosti, visokih kulturnih i civilizacijskih vrjednosti, proživljava sudbonosni trenutak, nad njim se izvršava Božija volja, koju niko ne može ogoditi niti promjeniti. ”A Allahova zapovijed je odredba konačna.” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 38.). Revolucija, uz Allahovu dozvolu, neće umrjeti i neće stati dok se ne ispune njeni ciljevi. Egipatski narod je učinio civilizacijski iskorak kojeg niko, izuzev onih koji su dobro poznavali njegovu istoriju, slobodarski i pravdoljubivi duh i njegov prezir prema nepravdi i tiraniji, nije očekivao. Razbijanje okova tiranije, diktature i ugnjetavanja i čvrsta opredjeljenost egipatskog naroda za ostvarenje uzvišenih ciljeva kao što su sloboda, pravda, dostojanstvo i uspostava institucije šure (međusobnog dogovaranja), početak su velike renesanse islamskog ummeta i njegovog vraćanja starim stazama slave i preuzimanja ključne uloge u sveljudskom progresu. Naredne decenije će svjedočiti veliku renesansu, koju čovječanstvo još nije vidjelo, a njen epicentar i žila kucavica će biti upravo u Egiptu. Islamski ummet, polahko ali sigurno, zauzima svoju prirodnu, dakle civilizacijsku ulogu, ulogu prenositelja Istine drugim ljudima i izvoditelja čovječanstva iz tmina na svjetlo. Egiptaski revolucionari, svojom ustrajnošću, neviđenom hrabrošću, odlučnošću i spremnošću na žrtvu i samoodricanje, kao da nam žele poručiti: mi smo svjetlost koja će rastjerati tmine, mi smo mač koji će presječi omču ropstva na vratu islamskog ummeta, mi smo duhovna snaga koja će nadvladati neznanje i neznaboštvo, mi smo … Ova revolucija je pokrenuta sa ciljem ”oživljavanja” čovjeka koji će, u isto vrijeme, graditi državu, stvarati zdrav društveni ambijent i među ljudima širiti principe uzvišene vjere islama. Temelji tiranije, despotizma i vladavine ”ognjem i mačem”, u zadnjih nekoliko godina, ozbiljno su uzdrmani i pred nama je nova era u kojoj će, uz Allahovu pomoć i dozvolu, volja naroda biti iznad volje tiranina. Nasilnička vlast, koliko god bila jaka, koliko god trajala i koliko god posjedovala instrumenata i mehanizama za provođenje represije, obespravljivanje ljudi, manipulisanje javnošću, iskrivljivanje činjenica, na kraju će se urušiti kao kula od karata, biti izložena ruglu i doživjeti teško poniženje i kaznu na ovom i budućem svijetu. Veliko iskušenje kroz kojeg prolaze naša egipatska braća i sestre, Allahovom dozvolom, pretvorit će se u pobjedu, njihov strah postat će sigurnost, a težak život blagostanje, to nisu nikakava prazna obećenja i naklapanja, to je Božiji zakon koji se neumoljivo izvršava nad narodima, društvima i pokretima, kao što kaže Uzvišeni: ”Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” (Prijevod značenja, En-Nur, 55.). Zar već sada ne vidimo da je Allah, dželle šenuhu, razdvojio čisto od prljavog, dobro od lošeg, uputu od zablude, raskrinkao robove strasti, poroka i sumnje i bacio ih u provaliju iz koje ne umiju izaći i uzdigao one koji se iskreno i dosljedno drže Njegovih uzvišenih načela, i zbog njih su spremni žrtvovati i svoj život, Allah je, između takvih, Sebi odabrao šehide – svjedoke istine, pravog puta i iskrenog robovanja Allahu, dželle šenuhu.

Izvor: www.islamtoday.net