četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Faze pročišćenja na putu do Dženneta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Čovjek neće ući u Džennet dok se potpuno ne očisti, a čišćenje na ovome svijetu odvija se na četiri načina: pokajanjem (tevba), traženjem oprosta (istigfar), dobrim djelima koja će poništiti loša djela te iskušenjima i nedaćama koje će iskupiti i anulirati grijehe. 

Ako ovo četvero ne bude dovoljno za pročišćenje, onda se ono nastavlja u zagrobnom životu (berzah) sa tri stvari: dovom vjernika i njihovim traženjem oprosta za njega, kaburskim iskušenjem i dobrim djelima koja mu drugi muslimani poklone.

Ako ni ovo ne bude dovoljno za potpuno čišćenje duše od grijeha, onda se ono nastavlja na Sudnjem danu sa tri stvari: kušanjem strahota Sudnjega dana, zauzimanjem (šefa'at) za njega onih koji će imati pravo na to i Allahovim oprostom.

A ako ni to ne bude dovoljno za potpuno čišćenje, onda će ga džehennemska vatra očistititi. 

Njegov boravak u Džehennemu bit će prema količini prljavštine od grijeha, a kada izađe iz džehennemske vatre bit će potpuno čist i ući će u Džennet.” (Medaridž es-salikin, I/463.)  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA