Francuski kralj Luj IX i egipatski sultan Salih Ejub

1434

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kada je francuski kralj Luj IX, tokom Sedmog krstaškog rata (1248.-1254.), došao sa svojom vojskom do obale Nila kod grada Dumjata u Egiptu, poslao je pismo egipatskom sultanu Salihu Nedžmudinu Ejubu, sljedećeg sadržaja: ”Tebi je poznato da sam ja glavni vođa i tajnik kršćana, kao što je meni poznato da si ti vođa i povjerenik Muhammedovih sljedbenika. Također, poznato ti je da su muslimani iz gradova koje smo osvojili izašli pred nas noseći novac i mnogobrojne darove, a mi smo ih, i pored toga, sakupili kao goveda i poklali njihove muškarce, a žene i djecu uzeli kao roblje.

Počeo sam ti ovo pismo sa onim što će ti biti dovoljno kao opomena, a za kraj ti dajem savjet. Kada bi mi se zakleo na vjernost i pristupio među svećenike i redovnike, i poklonio se krstu, to me ne bi spriječilo da ti dođem i ubijem te u tebi najdražem mjestu. Ako ova zemlja pripadne meni, pa to je dar koji sam dobio u ruke, a ako ostane tvoja i ako me pobijediš, opet će tvoja gornja ruka biti ispružena prema meni. I konačno, upozoravam te na vojsku koja mi je pokorna, a koja je preplavila doline i brda i ima je kao pijeska. Znaj da ta vojska ide prema tebi sa isukanim sabljama.”

Salih Ejub mu je odgovorio: ”Dobio sam tvoje pismo u kojem mi prijetiš brojnošću tvoje vojske i hrabrim ratnicima, a zaboravio si da smo mi vlasnici i gospodari britkih sablji. Nijedan naš vojnik neće biti ubijen, a da ne obnovimo svoje redove, i nijedan tiranin nas neće napasti, a da ga nećemo uništiti. Da su tvoje oči – o obmanuti i uobraženi čovječe – vidjele oštrice naših sablji i naše veličanstvene bitke u kojima smo osvojili vaša utvrđenja i obale, sigurno bi grizao svoje prste od kajanja, jer tvoja noga će se sigurno poskliznuti i zla kob će te zadesiti, i saznat će zulumćari u kakvu će se muku uvaliti.

Kada pročitaš ovo moje pismo odnosi se prema njemu u skladu sa početkom sure En-Nahl: Ono što je Allah odredio – dogodit će se; zato to ne požurujte!”, i sa krajem sure Sad: ”I vi ćete sigurno saznati njegovu poruku!” I podsjećam te na Allahove riječi: “Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete! A Allah je na strani izdržljivih.”  I na riječi mudrih ljudi: ”Nasilniku je određeno mjesto stradanja i uništenja.” Znaj da će i tebe tvoje nasilje uništiti i u smrt te odvesti.”

(Izvor: El-Makrizi, Es-suluk li ma'rifeti duveli-l-muluk)