petak, 12. august 2022 / 14. muharrem 1444

SAFF

Haške presude dopuštaju komandantima da izbegnu pravdu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Oslobađajuća presuda bivšem generalu VJ Momčilu Perišiću

Oslobađajuća presuda Haškog tribunala bivšem generalu Vojske Jugoslavije (VJ) Momčilu Perišiću na zabrinjavajući način prebacuje odgovornost za ratne zločine sa komandanata na potčinjene koji su izvršavali naređenja na ratištu.

Piše: Erik Gordi, London

Jedan od načina da se sagleda dosadašnji rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) jeste da se njegova jurisprudencija podeli na tri perioda.

Do 2000. godine, bila je to institucija koja je jedva funkcionisala i sudila počiniocima nižeg ranga na koje bi gotovo slučajno nabasala.

Posle 2000. godine, procesuiranje je koncentrisala na vojne i političke zvaničnike visokog ranga, nadajući se da će razotkriti mrežu počinilaca koji su uspostavljali i sprovodili programe stvaranja nacionalno homogenih populacija činjenjem krivičnih dela.

Od 2012. godine, odlučila je dati epilog svom postojanju raščinivši dostignuća iz druge faze, primenom uskih standarda odgovornosti kako bi prebacila krivicu sa komandanata nazad na one koji nisu donosili odluke već sprovodili tuđe planove.

Poslednji izraz trećeg talasa MKSJ-a, na čelu sa sudijom Teodorom Meronom, jeste oslobađanje bivšeg načelnika VJ Momčila Perišića odgovornosti za zločine koje su počinile zavisne vojske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

On je optužen i zato što nije sprečio i kaznio one koji su izveli raketne napade na civile u Zagrebu izvedene 1995. godine, a Žalbeno veće je jednoglasno utvrdilo da nije komandovao počiniocima tog zločina.

Veći deo žalbene presude odnosi se na Perišićevu ulogu u pomaganju i podržavanju zločina Vojske Republike Srpske (VRS) u Bosni i Hercegovini, posebno opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici.

Ovde se mišljenje sudije Merona poklapa sa mišljenjem koje je zabeležio u žalbenom postupku u slučaju “Gotovina”, primenivši uzak standard odgovornosti i odbacivši dokaze u vezi sa okolnostima i opštim okruženjem.

Presude dovedene u pitanje

Usvojeni standard odgovornosti je toliko isključiv da dovodi u pitanje sve dosadašnje presude u međunarodnom pravu zasnovane na dužnostima onih koji drže komandne i rukovodeće položaje.

Perišićeva odgovornost za zločine koje je počinila VRS zasnivala se na ulozi VJ, kojom je on komandovao, u snabdevanju VRS oružjem, gorivom, ljudstvom i platama za oficire.

Žalbena presuda usvaja standard da ova pomoć podrazumeva odgovornost samo ako je “izričito usmerena ka činjenju zločina” (paragraf 17 presude), ali…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 335) ovdje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA