Hatib Al Akse danas pozvao muslimane da uspostave stalne straže kako bi spriječili jevrejske planove judeizacije svetog mesdžida

3180